[MaFLa] Emlékeztető: Plótinosz és Órigenész: Két lábjegyzet Platónhoz

Mezei Christoph mezeichristoph at gmail.com
Tue Nov 14 06:58:00 CET 2017


Tisztelt Listatagok,

szeretném figyelmükbe ajánlani az alábbi előadást:


A FILOZÓFIA VILÁGNAPJA alkalmából

a PPKE BTK Filozófia Tanszéke invitál minden kedves érdeklődőt

PERCZEL ISTVÁN (CEU) előadására:

PLÓTINOSZ ÉS ORIGENÉSZ: Két lábjegyzet Platónhoz

Időpont: 2017. november 16. csütörtök, 16h

Helyszín: Budapest, VIII. Mikszáth tér 1. (Sophianum), 112. terem

Szervezés: Fides et Ratio kutatócsoport


Üdvözlettel:

Mezei Christoph


" Alfred North Whitehead híres mondása szerint az európai filozófiai
hagyomány nem egyéb, mint lábjegyzetek sora Platónhoz. Az előadás két ilyen
lábjegyzetet vesz szemügyre: Plótinosz és Órigenész egy-egy szöveghelyét. A
két gondolkodó – egyiküket az „újplatonizmus” alapítójaként tartjuk számon,
míg a másik a keresztény teológia talán első nagy rendszerezője –, egy
időben tanult ugyanabban az alexandriai filozófia-iskolában, Ammoniosz
Szakkasznál. Előadásom azt kívánja bemutatni, hogy Plótinosz misztikus
ismeretelmélete és Órigenész spekulatív elmélete a teremtést megelőző
ősbukásról csak egy-egy lábjegyzet Platón Theaitétoszának tréfás filozófiai
mítoszához az érzékelés születéséről (Theaitétosz 156a-157c), és csakis
ennek a háttérszövegnek ismeretében érthető meg. Plótinosz és Órigenész a
platóni filozófiai mítoszból újabb filozófiai mítoszokat költött, amelyek
egyaránt válaszolnak Platónnak és egymásnak, ezáltal tovább éltetve a
filozófiai mítosz műfaját, és az adott műfajon belül fejtve ki, hogy
szerzőjük mit gondol a világ és az észlelés eredetéről. Az már a történelem
fintora, hogy Jusztinianosz császár idejében Órigenész filozófiai mítoszát
eretnek teológiai dogmaként ítélték el, amihez képest már igen kicsi
igazságtalanság, hogy a Theaitétosz mítoszát és Órigenész párhuzamos
szöveghelyét Plótinosz egyetlen szövegkiadása sem említi. "
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20171114/aef6c038/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 23172534_10213462706698578_56383544051641062_n.jpg
Type: image/jpeg
Size: 136885 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20171114/aef6c038/attachment.jpg>


More information about the MaFLa mailing list