[MaFLa] meghívó KÚFIM - Filtört Fórum előadásra: Pavlovits Tamás

Csaba Olay olaycsaba at gmail.com
Mon Sep 18 20:39:51 CEST 2017


Tisztelt Kollégák!

Felhívom szíves figyelmüket a Kora Újkori Filozófiai Műhely (KÚFIM) és
az ELTE BTK Filozófiatörténeti Fórumának közös előadására, melyre *2017.
szeptember 22-én pénteken, 17 órakor *kerül sor:

*Pavlovits Tamás “A világ végtelenségének bizonyítása Descartes A filozófia
alapevei című művében”*

Hely: ELTE BTK  Filozófia Intézet, Intézeti Tanácsterem (Múzeum krt. 4/i,
I. em. 122).


Összefoglaló: Az előadásomban *A filozófia alapelvei* II, 21-ben megjelenő
érvet vizsgálom, amely a világ határtalanságát hivatott alátámasztani.
Descartes ebben az érvben egy összetett észlelési aktusra alapozza tézise
igazolását, amelynek tárgya a világ határtalansága. Az érv elemzése során
be kell vezetnünk a descartes-i végtelen *(infinitum)* és határtalan
*(indefinitum)* megkülönböztetését, és azt kell vizsgálnunk, milyen
észlelés vonatkozik a világ határtalanságára. Ez egyszerre tulajdonítható a
képzeletnek *(imaginatio)* és a fogalmi megragadásnak *(conceptio)*. Az
előadás során amellett fogok érvelni, hogy Descartes-nál nem egy, hanem két
ún. túltelített fenomén található (Jean-Luc Marion szóhasználata), ami azt
is jelenti, hogy nem csak Isten ideáját *(infinitum) *nem hozhatom létre
saját magamból, hanem a világ ideáját sem *(indefinitum)*.


Üdvözlettel
Olay Csaba

-- 
Olay Csaba
tanszékvezető
egyetemi tanár
Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
ELTE BTK Filozófiai Intézet
1088 Budapest Múzeum krt. 4/i.
tel.: +36-1-485-5200/5200
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170918/e579bfa8/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list