[MaFLa] Kora Újkori Filozófiatörténeti Műhely (KUFIM) szeptember 22. 17.00

Schmal Dániel schmal.daniel at chello.hu
Fri Sep 15 16:48:18 CEST 2017


Kedves Kollégák! 

A KUFIM keretében jövő hét pénteken, 2017. szeptember 22-én, 17 órai kezdettel

Pavlovits Tamás “A világ végtelenségének bizonyítása Descartes A filozófia alapevei című művében”

címmel tart előadást, amelyet beszélgetés követ. Az előadás anyaga a mellékelt file-ban, absztraktja a jelen levél alatt olvasható.

Helyszín: ELTE BTK  Filozófia Intézet

Találkozás szokás szerint Boros Gábor szobája előtt.

Mindenkit szeretettel várunk!

Schmal Dániel

Pavlovits Tamás (SZTE Filozófia Tanszék)

A világ végtelenségének bizonyítása Descartes A filozófia alapevei című művében

Az előadásomban A filozófia alapelvei II, 21-ben megjelenő érvet vizsgálom, amely a világ határtalanságát hivatott alátámasztani. Descartes ebben az érvben egy összetett észlelési aktusra alapozza tézise igazolását, amelynek tárgya a világ határtalansága. Az érv elemzése során be kell vezetnünk a descartes-i végtelen (infinitum) és határtalan (indefinitum) megkülönböztetését, és azt kell vizsgálnunk, milyen észlelés vonatkozik a világ határtalanságára. Ez egyszerre tulajdonítható a képzeletnek (imaginatio) és a fogalmi megragadásnak (conceptio). Az előadás során amellett fogok érvelni, hogy Descartes-nál nem egy, hanem két ún. túltelített fenomén található (Jean-Luc Marion szóhasználata), ami azt is jelenti, hogy nem csak Isten ideáját (infinitum) nem hozhatom létre saját magamból, hanem a világ ideáját sem (indefinitum).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170915/db8fd541/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Pavlovits Tam?s - A hat?rtalan ?szlel?se.doc
Type: application/msword
Size: 145920 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170915/db8fd541/attachment.doc>


More information about the MaFLa mailing list