[MaFLa] 25. MAKOG konferencia

János Tőzsér jantozser at gmail.com
Tue Aug 22 14:22:40 CEST 2017


Kedves Kollégák,

hadd ajánljam a figyelmetekbe/figyelmükbe a Magyar Kognitív Tudományi
Alapítvány (MAKOG) 25. konferenciáját.

Üdvözlettel,
Tőzsér János


*A kognitív tudományok alapjai és alkalmazhatósága**A konferencia ideje:* 2017. augusztus 31. – szeptember 2.

*A konferencia helyszíne:* MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest
IX. kerület Tóth Kálmán utca 4., Konferenciaterem.*Program**Augusztus 31. (csütörtök)*08.30. – 09.00. Gyülekezés, megnyitó

09.00. – 09.30. Csányi Vilmos: *Viselkedés, nyelv, hiedelmek és a kultúra
evolúciója*

09.30. – 10.00. Pléh Csaba: *A kognitív fordulatok a pszichológia s a
tudomány egészében: hirtelen feledtük-e a viselkedést?*

10.00. – 10.30. Kampis György: *Még mindig?*10.30. – 11.00. Kávészünet11.00. – 11.30. Kubinyi Enikő: *Kognitív öregedés vizsgálata kutyákon*

11.30. – 11.50. Szabó Dóra – Bognár Zsófia – Stiegmann Bianka – Hemző
Vivien – Marosi Sarolta – Wallis Lisa – Miklósi Ádám – Kubinyi Enikő: *Neofília
egészégesen öregedő kutyákban-előzetes eredmények*

11.50. – 12.10. Konok Veronika – Ferdinandy Bence – Réti Zsófia Ágnes –
Miklósi Ádám: *A mobileszközök használatának hatása óvodáskorú gyerekek
kognitív képességeire*

12.10. – 12.40. Batta Barbara – Ollári Lili – Kiss Szabolcs – Boros János: *A
forrásemlékezeti teljesítmény életkori változásának egy lehetséges oka*

12.40. – 13.10. Török Ágoston – Tölgyesi Borbála: *Versengő stratégiák
felderítése válaszszekvenciákban*13.10. – 14.00. Ebédszünet14.00. – 14.30. Szummer Csaba: *Pszichoanalitikus megismerés: adatszerzés,
sugalmazás, beavatkozás*

14.30. – 15.00. Viszket Anita – Hoss Alexandra: *Az internetes keresés
tudatelméleti összefüggései*

15.00. – 15.30. Lehmann Miklós: *Szelfi és személyiség*

15.30. – 16.00. Ropolyi László: *Mechanisztikus és nem-mechanisztikus
paradigmák a kognitív tudományban*16.00. – 16.30. Kávészünet16.30. – 17.00. Forrai Gábor: *Doxasztikus deontológia és naturalizált
ismeretelmélet*

17.00. – 17.30. Kiss Szabolcs: *Kognitív tudomány és kísérleti filozófia*

17.30. – 18.00. Nemes László: *Kognitív tudomány a bioetikában*

*Szeptember 1. (péntek)*09.00. – 09.30. Miklósi Ádám: *Etorobotika: megszületik-e?*

09.30. – 10.00. Topál József: *Társas ráhangolódás és oxytocin: a kutyától
az emberig*

10.00. – 10.30. Kárpáti Eszter – Kleiber Judit: *A mentális állapot
változásának szerepe egy diskurzus szerveződésében*10.30. – 11.00. Kávészünet11.00. – 11.30. Fazekas Péter – Németh Georgina: *Tudatosság, munkamemória
és agyi aktivitás kapcsolata álmodás során*

11.30. – 12.00. Simon Lehel: *A biológiai autizmusterápiák kétes története*

12.00. – 12.30. Kárpáti Eszter – Bagi Anita – Szendi István – Hoffmann
Ildikó: *Rekurzió egy szkizofréniával élő személy diskurzusaiban –
esettanulmány*

12.30. – 13.00. Pachner Orsolya – Révész György: *Perceptuális kategoriáció
ASD-ben*13.00. – 14.00. Ebédszünet14.00. – 14.30. Kondor Zsuzsanna: *Kognitív tudomány és a megtestesült elme
holdudvara*

14.30. – 15.00. Balogh Zsuzsanna: *A saját-test érzet neurokognitív fényben*

15.00. – 15.30. Kékesi Balázs: *A döntéshozó test*

15.30. – 16.00. Kas Bence – Józsa Fruzsina: *Birtokos szerkezetek
használata nyelvfejlődési zavarba*16.00. – 16.30. Kávészünet16.30. – 17.00. Peres Krisztina – Kampis Dóra –Király Ildikó: *A cél a
fontos vagy az eszköz (is)? Emlékezetvizsgálat kétéves gyermekekkel*

17.00. – 17.30. Jakab Zoltán: *Tanulhatóak-e a fogalmak?*

17.30. – 18.00. Csibra Gergely: *Tanulás indukció nélkül*

*Szeptember 2. (szombat)*09.00. – 09.30. Schmal Dániel: *Az én két fogalma a kora újkorban – Az én
mint szubsztancia és mint konstrukció*

09.30. – 10.00. Demeter Tamás: *Hume képességpszichológiája*

10.00. – 10.30. Tanács János: *Az összeesküvés-elméletek episztemikus
szerkezete: a megerősítési torzítás magyarázati elégtelensége*10.30. – 11.00. Kávészünet11.00. – 11.30. Alberti Gábor: *Vevők és eladók, őszinték és hazugok a
kommunikáció örök (és aszimmetrikus) piacán*

11.30. – 12.00. Károly Márton – Alberti Gábor – Szeteli Anna: *Kinél a
vágy? – Az informatív kérdés és a kérés dimenziói*

12.00. – 12.30. Viszket Anita – Dóla Mónika – Kleiber Judit: *A
névelőhasználat mögötti motivációk a pro-drop birtokos konstrukciókban*

12.30. – 13.00. András Ferenc: *Szemantikai realizmus és nyelvi önreflexió*13.00. – 14.00. Ebédszünet14.00. – 14.30. Svindt Veronika – Tátrai Szilárd: *A társas intelligencia
szerepe ironikus megnyilatkozások létrehozásában és megértésében*

14.30. – 15.00. Szűcs Márta – Babarczy Anna: *Pragmatikai kompetencia és
tudatelmélet összefüggése – az újabb empirikus kutatások tükrében*

15.00. – 15.30. Balázs Andrea: *Néhány nehézség az irónia kutatásában*

15.30. – 16.00. Urbán Gábor – Tóth Brigitta – Farkas Dávid – Szerafin Ágnes
Kata – Kocsis Zsuzsanna – Kovács Annamária – Orosz Gábor – Hunyadi László –
Hajdu Botond – Winkler István: *A képi információ hatása párhuzamos
beszélők szétválasztására*16.00. – 16.30. Kávészünet16.30. – 17.00. Kéri Szabolcs: *A szokatlan szenzoros tapasztalatok
neurokognitív mechanizmusai*

17.00. – 17.30. Érdi Péter: *Rangsorolás: a tárgyilagosság valósága,
illúziója és manipulációja*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170822/c6475068/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 25 MAKOG program.doc
Type: application/msword
Size: 39424 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170822/c6475068/attachment.doc>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 25 MAKOG absztraktok.rtf
Type: application/rtf
Size: 173266 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170822/c6475068/attachment.rtf>


More information about the MaFLa mailing list