[MaFLa] Filozófiai Kollégium - Élet és anyag szeminárium

Takacs Adam takacsadam at hotmail.com
Mon May 8 10:08:30 CEST 2017


Kedves kollégák!


Szeretném figyelmükbe ajánlani az "Élet és anyag. Variációk a materializmusra" c. szeminárium utolsó alkalmát a Filozófiai Kollégium szervezésében.


Nemes Z. Márió: Az élet mint harci fogalom


2017. május 9., 18h, ELTE BTK, Főépület, II. em. 251-es terem.


Az előadás absztraktja:


A 19. és 20. század fordulójának egyik központi filozófiai fogalma az „élet” volt, mely a különböző interdiszciplináris diskurzusok konstitutív metafogalmaként működött. Többek között erre a tudományelméleti helyzetre reagál Ludwig Klages, amikor az életet „harci fogalomként”(Kampfbegriff) írja le, vagyis egy olyan konfrontatív és kritikai instanciaként, amely szembenállások mentén strukturálja (újra) az emberi létezés történetét. Az életnek ez a kritikai fogalma tehát mindig opponál valamit, legyen a vele szembeállított instancia a kultúra, a szellem vagy a formák világa. Ugyanakkor ez a viszony– az élet „reáldialektikájához” (Georg Simmel) híven – kölcsönös megalapozás is lehet, egy olyan kettős mozgás, mely az ellentétek antagonizmusát produktív (termelői) módon teszi elgondolhatóvá. Előadásomban az élet reáldialektikájának az antropotechnikai vetületére szeretnék koncentrálni, arra a művészet és társadalomantropológiai változásra, ahogy a 19. század végi naturalizálódó emberkép önnön tipológiáját a különböző élet(filozfiai)diskurzusokra alapozva építi fel. Ennek során a dekadencia/degeneráció fogalmai válnak különösen fontossá, mint olyan antropotechnikai gyakorlatok, melyek a vitalitászavar („betegség”) fenoménja mentén – az életfogalom antagonizmusát továbbörökítve – alakítanak ki kultúrakritikai és esztétikai pozíciókat.


Üdvözlettel:

Takács Ádám
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170508/e3375423/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list