[MaFLa] Filozófiai Kollégium szeminárium

Takacs Adam takacsadam at hotmail.com
Mon Mar 6 09:07:36 CET 2017


Kedves Kollégák!


Március 7-én kedden 18 órától folytatódik a Filozófiai Kollégium "Élet és anyag. Variációk a materializmusra" szemináriuma. A következő előadónk Schmal Dániel (PPKE Filozófia Tanszék) lesz, aki

Az eleven anyag problémája a kora újkorban

címmel tart előadást. Helyszín: ELTE BTK, Főépület, II. 251. terem.

Az előadás szinopszisa:

A kora újkor nemcsak a testtel kapcsolatos filozófiai eszmék, de a testre vonatkozó társadalmi és kulturális attitűdök mélyreható átalakulásának is az időszaka. Egyrészt elmélyül a szubjektív, belső világ ágostoni kultúrája (amely a személyiség terét a publikus szférától elzárt interioritásként érzékeli), másrészt a test, ez a nyilvánosan megfigyelhető és manipulálható valóság, egyre inkább racionális összefüggések hordozójaként jelenik meg maga is. Jól érzékelteti ez utóbbi változást a test anatómiai leírásának a gyakorlata, amely kezdetben a romlandóság sorrendjéhez (egy praktikus eredetű szemponthoz), később azonban egyre inkább a testrészek belső felépítésének racionális rendjéhez igazodik. A test tehát érzéki adottság, de egyszersmind az ész számára transzparenssé tehető rend is. E tág értelemben vett kulturális kontextuson belül két fontos tradíció él egymás mellett a testek természetével kapcsolatban. (1) A descartes-i, amely a testet teljes egészében a geometrizálható, határtalanul osztható és mozgatható kiterjedéssel azonosítja, s szembeállítja a res cogitans-szal; valamint (2) a cambridge-i platonisták megközelítése, amely szerint a test és a lélek különböző típusú létezők ugyan, de rendelkeznek egy közös vonással: a kiterjedéssel. E hagyomány szerint az anyag lényegét nem a kiterjedés alkotja, hanem az áthatolhatatlanság: test az, ami ellenáll, ami kizár minden más testet az általa elfoglalt térből, de koextenzív a kiterjedt szellemi létezőkkel. Az előadás során annak bemutatására teszek kísérletet, hogy a modernitás e kettős áramához miként kapcsolódnak az élet és az anyagelvűség eltérő koncepciói a korai felvilágosodás idején.

Üdvözlettel:
Takács Ádám

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170306/3ca19093/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list