[MaFLa] Az Elpis 2017-es témái

Rosta Kosztasz rosta.kosztasz at gmail.com
Fri Mar 3 09:08:24 CET 2017


Kedves Kollégák,

A 2007 óta rendszeresen megjelenő Elpis folyóirat egy év kihagyás után
2017-től az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola lektorált, időszaki
lapjaként működik tovább. Az Elpis profilja ennek megfelelően módosult:
egyrészt a szerkesztőség kész közölni minden olyan írást, ami a
filozófiatudomány alá sorolható, másrészt a szerzők köre nem korlátozódik a
továbbiakban hallgatókra. A periodikát doktoranduszok, illetve fiatal
kutatók szerkesztik, a szerkesztőbizottságot a doktori iskola oktatói
alkotják. A pontos névsor a folyóirat honlapján megtalálható. A szerzők
körének kibővítése mellett a lap fontos célja továbbra is a
tehetséggondozás, fórumot biztosítani a filozófiatudomány területéhez
tartozó fiatal kollégák számára. A lapszámok online, az elpis.hu-n és
nyomtatásban is megjelennek évi két, esetleg három alkalommal, a szakmai
színvonalat előre meghatározott lektorálási folyamat (*double-blind peer
review*) biztosítja.

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a kollégáknak, akik munkánkat már
elősegítették lektori vélemény biztosításával, a potenciális lektorokat
pedig ezúton kérjük, hogy a jövőben támogassák vállalkozásunkat. Külön
köszönet illeti azokat, akik a lap továbbélése érdekében erőfeszítéseket
tettek.
*A periodika a következő rovatokra épül*

1. A tematikus rovat minden eseten a felhívásban szereplő témák nevét
viseli. Évente két témát tervezünk a szerzők számára felajánlani. További,
tematikus különszámmal kapcsolatos ötleteikkel kérjük, bátran keressék a
szerkesztőséget.

2. A *Kratér* rovat tematikus megkötés nélkül várja a tanulmányokat.

3. A *Kritérion* rovat könyvkritikákat és vitairatokat közöl. Részletek és
a tárgyalható könyvek listája érdekében kérjük, tekintsék meg a rovat
különálló felhívását.

4. A *Szkopé* rovat olyan hosszabb tanulmányokat kíván publikálni, melyek a
magyar irodalomban csak utalásszerűen tárgyalt elméleteket mutatnak be. A
hiánypótló publikációk egyetemi tananyagként is hasznosíthatóak.
*2017-es témakiírások**Természet és természetellenes*

A filozófia történetében aligha található fogalom, mely a jelentések olyan
széles spektrumát ölelné fel, vagy olyan visszatérő jelenlétre tett volna
szert a legkülönbözőbb filozófiai diszciplínákban, mint a természet.
Azonban a természetfogalom – egyrészt mint az embert körülölelő, tőle
elidegenedett vagy általa fenyegetett anyagi környezet, másrészt mint valami
*nek* a természete, azaz a bennünket vagy a világ dolgait alkotó (statikus
vagy dinamikus) lényegi meghatározottság – éppen történeti és elméleti
gazdagsága révén késztetheti együttműködésre a különféle diszciplínák
képviselőit. A természet fogalmához kapcsolódóan örömmel fogadunk akár
történeti, akár problémaközpontú írásokat valamennyi filozófiatudományi
diszciplína irányából, a természetfilozófia gazdag történetéhez forduló
tanulmányoktól a természettudomány tudománytörténeti vagy
tudományfilozófiai megközelítésén keresztül a természet és nem-természet
(kultúra, művészet) kapcsolatát, a természet művészeti reprezentációit vagy
esztétikai megélését tárgyaló írásokig, ide értve a környezetfilozófiai
(ökopolitikai, ökoetikai vagy ökoesztétikai) elemzéseket is. Előnyben
azokat a dolgozatokat részesítjük, melyek a természet normatív fogalmát
ellentétpárján, a „természetellenes” fenyegetésén keresztül ragadják meg.


Beküldési határidő: június 30.*Hospitalitás*


Az elmúlt évtizedekben számtalan olyan történeti/filozófiai munka
született, amelyben kulcsszerepet játszik a hospitalitás fogalma –
középpontjukban jellemzően Kant esszéje, *Az örök béké*ről írt „filozófiai
tervezet” áll. E vizsgálódások látóköre olykor a nemzetközi jog úgynevezett
klasszikus korszakán végighúzódó diszkusszió egyéb epizódjaira is kiterjed,
ám ezek jobbára csak az általános hospitalitás világpolgári jogát hirdető
kanti koncepció előzményeiként tarthatnak számot az érdeklődésre.
Felhívásunk keretében örömmel fogadunk minden tanulmányt, amely sajátos
aspektusból világítja meg a nemzetközi jogelmélet e bonyolult témáját.
Ugyanakkor nem kívánjuk szerzőink figyelmét a politikafilozófia területére
korlátozni. A fogalom története sokkal szerteágazóbb annál, mint hogy
csupán a nemzetközi államrendszer vesztfáliai paradigmáját érő kihívások, a
globalizáció és a migráció kontextusában helyezhessük el. E hívó szó
reményeink szerint éppúgy megnyithatja példaképpen a Másik, az idegen, az
alteritás tapasztalatával kapcsolatos diskurzusok terét, mint ahogyan a
hospitalitás specifikusan valláserkölcsi (például zsidó-keresztény, illetve
görög-római) értelemhagyománya felé is orientálhat.


Beküldési határidő: október 31.
A dolgozatokat kérjük, minden esetben az alábbi formai kritériumok szerint
készítsék el: *http://elpis.hu/ElpisFormai.pdf
<http://elpis.hu/ElpisFormai.pdf>*

A felhívások megtalálhatóak a honlapunkon (http://elpis.hu), ahogy csatolt
fájlként is.

A szerkesztőség nevében üdvözlettel,
Rosta Kosztasz
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170303/06e0e253/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Elpis 2017-es felh?v?s.pdf
Type: application/pdf
Size: 114294 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170303/06e0e253/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Elpis Krit?rion.pdf
Type: application/pdf
Size: 97944 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170303/06e0e253/attachment-0001.pdf>


More information about the MaFLa mailing list