[MaFLa] Filozófiai Kollégium - szeminárium

Takacs Adam takacsadam at hotmail.com
Mon Feb 27 09:19:04 CET 2017


Kedves kollégák!


Február 28-án 18 órától Cseke Ákos (PPKE Esztétika Tanszék) tart előadást a Filozófiai Kollégium által szervezett Élet és anyag. Variációk a materializmusra szeminárium keretében az alábbi címmel:


A hús keresztény etikája

Helyszín: ELTE BTK, Főépület, II. 251-es terem.

Az előadás szinopszisa:
Élete utolsó tíz évében Michel Foucault nemcsak a késő antik gondolkodás felé fordult kitüntetett figyelemmel, de a kora keresztény egyházatyák bölcselete is szüntelenül foglalkoztatta, ennek jegyében szentelt elemzéseket Tertullianus, Cassianus vagy akár Ágoston szövegeinek. Foucault kutatásait nyilvánvalóan nem az archiválás szándéka vezette, nem szaktudományos-filológiai elemzést akart adni a Kr. utáni első évszázadok történéseiről, hanem egy – sok tekintetben fiktív – történeti narratívát akart alkotni és alkotott meg az ember és az ember önmagához, azon belül is a saját testéhez, a saját húsához mint megformálandó anyaghoz fűződő mindennapi viszonya tekintetében. Meggyőződése volt, hogy ha meg akarjuk tudni, kik vagyunk mi, itt és most, akkor a kora keresztény szerzők szövegeit kell a kezünkbe vennünk, mert bizonyos értelemben – és Foucault szerint persze sajnálatos módon – a mai napig azon kulturális minták szerint élünk, amelyeket ezek a szerzők alkottak meg, évszázadokkal ezelőtt. Kutatása alapvetően etikai jellegű volt, célkitűzése azonban politikai: „Talán a mi problémánk ma abban áll, hogy felfedezzük: énünk nem más, mint a történelem során létrejött bizonyos technológiák történeti megfelelője. Talán a mi problémánk ma az, hogy meg kell változtatnunk ezeket a technológiákat. És innen nézve korunk egyik legalapvetőbb politikai problémája, a szó legnemesebb értelmében, nem más, mint önmagunk politikája.” Az előadás elsősorban arra keresi a választ, hogy Cassianus illetve Ágoston szövegeinek tükrében miként látta és láttatta Foucault a kora keresztény szexuális etikát illetve egyáltalán az ember önmagához, saját élete testéhez és anyagához fűződő viszonyát.

Minden érdeklődőt várunk!

Üdvözlettel:
Takács Ádám

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170227/3496667b/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list