[MaFLa] KÚFIM-Filozófiatörténeti Főrum előadás:Tóth Olivér (pontosított időpont)

Csaba Olay olaycsaba at gmail.com
Mon Feb 20 10:16:15 CET 2017


Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a Kora Újkori Filozófiai Műhely és
az ELTE Filozófiatörténeti Fórumának közös rendezésű, következő előadását:

Tóth Olivér István: "Miért van szükség Spinoza elmefilozófiájának új,
anti-reprezentacionalista értelmezésére?"

Összefoglaló: Spinoza elmefilozófiájának értelmezői eddig pár kivételtől
eltekintve reprezentacionalista módon értelmezték Spinoza idea fogalmát,
azaz úgy vélték, hogy az idea minden tulajdonságát – beleértve a
fenomenális minőségét és az intencionális tárgyát – a reprezentációs
tartalma határozza meg, amely az idea oksági történetétől függ. Ezen
olvasat szerint nem lehetséges a reprezentációs tartalom változása a
fenomenális minőség megváltozása nélkül. Ezzel szemben előadásomban egy
anti-reprezentacionalista értelmezés szükségessége mellett érvelek. Ezen
értelmezés szerint ideáink a nem intencionális fenomenális minőségek
fogalmi megragadásai. Azaz a reprezentációs tartalom képes változni
anélkül, hogy a fenomenális minőség megváltozna. Bemutatom, hogy ez az
értelmezés a spinozai elmefilozófia három területén – az adekvát ideák
lehetségessége, az akarat metafizikai státusza és a tudatosság
meghatározása – képes feloldani az eddigi értelmezések ellentmondásait.

Az előadás angol nyelvű változatát a csatolmány tartalmazza.

Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az előadás a szokásos 16 óra helyett
15 órakor kezdődik.

Időpont: *2017. február 24., 15.00*

Hely: ELTE BTK  Filozófia Intézet, Intézeti Tanácsterem (Múzeum krt. 4/i,
I. em. 122).

Üdvözlettel:
Olay Csaba

-- 
Olay Csaba
tanszékvezető
egyetemi tanár
Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
ELTE BTK Filozófiai Intézet
1088 Budapest Múzeum krt. 4/i.
tel.: +36-1-485-5200/5200
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170220/896fed19/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kufim_filtortfor_toth_ea.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 52260 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170220/896fed19/attachment.docx>


More information about the MaFLa mailing list