[MaFLa] Filozófiatörténeti Fórum: Tóth Olivér István

Csaba Olay olaycsaba at gmail.com
Fri Feb 17 10:39:53 CET 2017


Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam az ELTE Filozófiatörténeti Fórumának
következő előadását:

Tóth Olivér István: "Miért van szükség Spinoza elmefilozófiájának új,
anti-reprezentacionalista értelmezésére?"

Összefoglaló: Spinoza elmefilozófiájának értelmezői eddig pár kivételtől
eltekintve reprezentacionalista módon értelmezték Spinoza idea fogalmát,
azaz úgy vélték, hogy az idea minden tulajdonságát – beleértve a
fenomenális minőségét és az intencionális tárgyát – a reprezentációs
tartalma határozza meg, amely az idea oksági történetétől függ. Ezen
olvasat szerint nem lehetséges a reprezentációs tartalom változása a
fenomenális minőség megváltozása nélkül. Ezzel szemben előadásomban egy
anti-reprezentacionalista értelmezés szükségessége mellett érvelek. Ezen
értelmezés szerint ideáink a nem intencionális fenomenális minőségek
fogalmi megragadásai. Azaz a reprezentációs tartalom képes változni
anélkül, hogy a fenomenális minőség megváltozna. Bemutatom, hogy ez az
értelmezés a spinozai elmefilozófia három területén – az adekvát ideák
lehetségessége, az akarat metafizikai státusza és a tudatosság
meghatározása – képes feloldani az eddigi értelmezések ellentmondásait.

Időpont: *2017. február 24. 16.00*
Hely: ELTE BTK  Filozófia Intézet, tanácsterem (Múzeum krt. 4/i, I. em.
122).

Üdvözlettel:

Olay Csaba

-- 
Olay Csaba
tanszékvezető
egyetemi tanár
Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
ELTE BTK Filozófiai Intézet
1088 Budapest Múzeum krt. 4/i.
tel.: +36-1-485-5200/5200
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170217/91d31aab/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list