[MaFLa] MEGHÍVÓ Smrcz Ádám "A sztoikus végzet fogalma(i) a kora újkorban" c. előadására

Schmal Dániel schmal.daniel at chello.hu
Tue Nov 29 13:42:16 CET 2016


Tisztelt Kollégák,

A Kora Újkori Filozófiatörténeti Műhely (KUFIM) keretében e hét péntekén, 2016. december 2-án, 16 órai kezdettel az ELTE Filozófiai Intézetében (találkozó Boros Gábor irodája előtt)

Smrcz Ádám tart előadást

"A sztoikus végzet fogalma(i) a kora újkorban"


címmel, amelyet az előadással, illetve annak mellékelt anyagával kapcsolatos beszélgetés követ. Az előadás absztraktja:

A neo-sztoicizmus első képviselőjeként számontartott Justus Lipsius két meghatározással is szolgált a sztoikus végzet fogalmát illetően. Az első (fatum violentum) egy kemény determinista álláspont, mely szerint a világ egyéb eseményei mellett döntéseink is determináltak. A második (verum fatum) ezzel szemben egy puha determinista pozíció, mely megengedi, hogy döntéseink szabadon menjenek végbe. A két végzetfogalom felvázolását követően Lipsius (látszólag) az utóbbi mellett köteleződik el, ám - ahogy arra már kortársai is rámutattak - ezen álláspont ellentmondásokkal terhes, modern értelmezők pedig egyenesen azt feltételezik, hogy Lipsius valójában az első végzetfogalmat tekinthette helytállónak. Előadásomban arra kívánok rámutatni, hogy - függetlenül attól, hogy mi is lehetett a szerző tulajdonképpeni álláspontja - a sztoikus végzet mindkét Lipsius-i fogalmának kialakult egyfajta recepciótörténete a kora újkor során, melynek következtében egymással szemben álló felek egyaránt Lipsius-ból merítették elgondolásaik egy részét (ahogy ezt például Thomas Hobbes, vagy a cambridge-i platonisták előfutárának tekinthető Edward Herbert of Cherbury esetében is láthatjuk).

Mindenkit szeretettel várunk!

Pavlovits Tamás és Schmal Dániel

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20161129/0a3da199/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list