[MaFLa] Filozófiatörténeti Fórum: Hévizi Ottó

Csaba Olay olaycsaba at gmail.com
Wed Nov 23 00:10:35 CET 2016


Tisztelt Kollégák!

Felhívom szíves figyelmüket az ELTE Filozófiatörténeti Fórumának következő
előadására:

Hévizi Ottó:

*Tanúhegyek és szakadékok*
(Egy vonulat a hosszú 19. századból: a tanúsítás filozófiái és az etikai
differencia)

A hosszú 19. században volt egy rejtett filozófiai vonulat: a tanúságtétel
bizonyságszerzési kísérletével operáló filozófiai elgondolások vonulata. De
volt egy másik is, amelynek képviselői először reflektáltak alternatívaként
az etikák immanens vagy transzcendens megalapozására, röviden az etikai
differenciára. Jelen előadás arra kérdez, hogy mi a viszony a
tanúsítás-filozófia és az etikai differencia paradigmája közt, különös
tekintettel arra, hogy létrehívóik és képviselőik – közöttük Kant,
Kierkegaard, Nietzsche, Lukács és Heidegger – személyükben jórészt átfedik
egymást. Az előadásban előbb bemutatom, milyen elgondolásokat sorolok a
tanúsítás filozófiái közé, majd tisztázom, mit értek etikai differencián,
végül elmondom érveimet arról, hogy a tanúsítás-filozófia „tanúhegyei” és
az etikai differencia „szakadékai” szerintem miért tartoznak egymáshoz,
azaz miért alkotnak egy vonulatot.

Időpont: *2016. nov. 25., 16.00*
Hely: ELTE BTK  Filozófia Intézet, tanácsterem (Múzeum krt. 4/i, I. em.
122).


Üdvözlettel:

Olay Csaba

-- 
Olay Csaba
tanszékvezető
egyetemi tanár
Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
ELTE BTK Filozófiai Intézet
1088 Budapest Múzeum krt. 4/i.
tel.: +36-1-485-5200/5200
--------- k�vetkez� r�sz ---------
Egy csatolt HTML �llom�ny �t lett konvert�lva...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20161123/aaf61966/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list