[MaFLa] Bernáth László előadása

Csörgőné Szenti Andrea Szenti.Andrea at btk.mta.hu
Wed Nov 16 15:17:59 CET 2016


Kedves Kollégák!

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete szeretettel meghívja

Bernáth László (MTA BTK FI)
Szabad akarat és idegtudomány
című előadására.

Az előadás absztraktja:

Amellett fogok érvelni, hogy az ideg- és kognitívtudomány azon kísérletei, amelyek azt próbálják bizonyítani, hogy a nem-tudatos kognitív folyamatok előre meghatározzák a tudatos döntések eredményét (Libet et al 1985, Soon et al 2008, Bode et al 2011, Soon et al 2013), nem az összes szabadakarat-felfogásra jelentenek veszélyt. Csak azokra, amelyek szerint egyfelől i) a szabadság feltétele az indeterminizmus (inkompatibilizmus), másfelől pedig ii) minden tudatos döntés egyformán szabad (engedékeny-libertarianizmus: Ginet 1990, O'Connor 2000, Ekstrom 2000). Ezzel szemben azok az elméletek, amelyek szerint ugyan az indeterminizmus feltétele a szabad akaratnak, de nem minden tudatos döntés metafizikailag szabad (korlátozó-libertarianizmus: van Inwagen 1989, Kane 1996), nem kell hogy aggódjanak az ideg- és kognitív tudomány legújabb eredményei miatt. Sőt azt állítom, hogy a kognitív és idegtudományok a korlátozó-libertarianizmust elvi okok miatt soha nem lesznek képesek cáfolni. Főként azért nem, mert a korlátozó-libertarianizmus szerint csakis a dilemmatikus szituációkban hozott döntéseink lehetnek szabadok, és ezeknek a dilemmatikus szituációknak a kísérleti körülmények között való létrehozása súlyos gyakorlati és etikai akadályokba ütközik.
            Az előadás első felében bemutatom a libertarianizmus engedékeny és korlátozó változatát. Mivel az engedékeny-libertarianizmus szerint az indokokra épülő tudatos döntések ugyanúgy kell hogy szabadok legyenek, mint az indokokat nélkülöző tudatos döntések, ezért az ő esetükben az említett kognitív tudományi kísérletek, melyek megkérdőjelezik az utóbbiak szabad mivoltát, meg kell hogy kérdőjelezzék az előbbiekét is. Az előadás második szakaszában bemutatom a korlátozó elméleteket és a mellette szóló érveket. Ezek az elméletek éles határvonalat húznak az indokokra épülő és azokat nélkülöző döntések között, ezért azok a kísérletek, melyek indokokat nélkülöző döntéseket vizsgálnak, nem lehetnek relevánsak a valóban szabad döntésekkel kapcsolatban. A harmadik szakaszban pedig megmutatom, hogy miért látom kivihetetlennek azt, hogy megfelelően vizsgáljuk a dilemmatikus döntési szituációkat.

Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem
Időpont: 2016 november 22. 16:00.


Üdvözlettel:
MTA BTK FI--------- k?vetkez? r?sz ---------
Egy csatolt HTML ?llom?ny ?t lett konvert?lva...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20161116/65d25394/attachment.html>
--------- k?vetkez? r?sz ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Szabad akarat ?s idegtudom?ny.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 19097 bytes
Desc: Szabad akarat ?s idegtudom?ny.docx
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20161116/65d25394/attachment.docx>


More information about the MaFLa mailing list