[MaFLa] FilKo - Tamás Gáspár Miklós szemináriuma

Takacs Adam takacsadam at hotmail.com
Mon Oct 10 13:31:06 CEST 2016


Kedves Kollégák!


Szeretném felhívni a figyelmüket a Filozófiai Kollégium e héten induló szemináriumára.


Tamás Gáspár Miklós: Kant ? Marx. A társadalomfilozófia eredete


Marxot sokféleképpen lehet olvasni. Az egyik lehetséges olvasat őt (és néhány követőjét) a klasszikus német filozófiai idealizmus részeként (részeiként) szemügyre venni. Mivel ez csak NÉGY előadás + szeminárium lesz a Filozófiai Kollégiumban, a sorozat alapjául szolgáló szöveganyagot a minimumra kell korlátoznunk. Ezért egyáltalán nem vizsgáljuk Fichte, Hegel és mások filozófiáját. Az előadás módja nem filológiai, nem Kant hatását nézzük Marxra vagy Lukácsra (ez Marx esetében nem is volt jelentős), azt se, hogy folytatja-e a marxi elmélet Kantot (a szó doktrinális értelmében nem nagyon). Kant erkölcs- és politikai filozófiájából indulunk ki, amelyet itt a fölvilágosodás paradigmatikus esetének tekintünk. Innen jutunk el Marx gazdaságfilozófiájához (amelyet a Grundrisse pár szöveghelyének révén fogunk elemezni), és föltesszük azt a nagyon egyszerű kérdést, hogy miként lesz - az emancipáció problematikájának keretében - a politikai és erkölcsfilozófiából gazdaságfilozófia, vagy ami itt ugyanaz: társadalomfilozófia.


I. 2016. október 13. 18h. A kanti Grundlegung harmadik szakasza,

Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében Kant a legélesebben világít rá arra, hogy a szabadság az emberi akarat tulajdonsága. Tehát nem pusztán aktus & politikai állapot. Az első előadás avval foglalkozik, hogy ebből hogyan konstituálódik a társadalom, mintegy "az erkölcs szelleméből". Néhány velős Kant-passzus világosan megmutatja, hogy ez miért szükségszerű. Meg azt, hogy a kategorikus imperatívusz miért a társadalmiság alapelve. Maga a társadalmiság (szociabilitás) mint követelés jelenik meg - forradalmi módon.


ELTE BTK Főépület, III. 319.

(A Főépület III. emeletére az épület B liftjével, illetve a második emelet mindkét végén található lépcsőn lehet feljutni)Üdvözlettel:

Takács Ádám

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20161010/afcbc742/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list