[MaFLa] MFT elnökség

Zsofia Zvolenszky zvolenszky at nyu.edu
Sun Jun 5 13:44:22 CEST 2016


Kedves Kollégák!Hadd kanyarodjak vissza az eredeti témához: hogy a Magyar Filozófiai
Társaság elnöksége 16 férfiból áll. Örömmel olvastam Bárány Tibor
felvetését és az MFT elnökségének pozitív visszajelzéseit is, különösen
Schmal Dánielét.Mottóként két összefoglalást idézek Jennifer Saul „Implicit Bias and
Philosophy” weboldaláról: „People systematically overestimate their own
objectivity, and being primed with objectivity has been shown to increase
gender bias.”

„The very same CV is rated much more highly when it has a male name than a
female one.”

( http://www.biasproject.org/recommended-reading)2010 óta vagyok az MFT tagja; sajnos túlságosan betáblázott az időm ahhoz,
hogy megfontoljak ennél nagyobb szerepet a Társaságban. Fontosnak tartom
viszont, hogy a jövőben a hazai szakmai élet e prominens szervében nők is
szerephez -- elnökségi szerephez – jussanak, hogy engem a Társaságban nők
is képviseljenek.Fontosnak tartom továbbá azt is, hogy a nőket érintő előítéletekkel, azok
mértékével, következményeivel minél többen tisztában legyünk. Akkor ugyanis
-- együtt -- hatékonyan tehetünk ellenük, hogy ezeknek az előítéletes
helyzeteknek a legtöbbjét a női hallgatóink, kislányaink, nagylányaink,
lányunokáink már a saját bőrükön ne tapasztalják.Akár 5-10 éven belül komoly változásokat vezethetünk be! Amerikában,
Angliában ennyi idő alatt gyökeres szemléletváltást tapasztalhattunk. Lásd
például a British Philosophical Association és a Society for Women in
Philosophy közös kezdeményezését, az ott szereplő linkeket:
http://bpa.ac.uk/resources/women-in-philosophy/good-practice

És az American Philosophical Association-ön belül a Committee for the
Status of Women programját:
http://www.apaonlinecsw.org/home/site-visit-programA nők munkahelyi hátrányos helyzete -- a filozófián belül és kívül egyaránt
– roppant összetett jelenség, e helyzet érdemi javítása is szükségképpen
összetett. Célzott beszélgetésekre, átgondolt és hathatós javaslatokra,
változtatásokra van szükség. Nem lesz elég, ha pusztán annyit mondunk: „OK,
jövőre majd felkérek egy nagydoktort/akadémikust/docenst/top-egyetemen
oktatót, aki nő, hátha vállalja; ha nem, akkor széttárom a kezeimet, hogy
megpróbáltam, ez is kipipálva, nem jött össze”; vagy: “OK, elismerem, hogy
a legmagasabb posztot betöltő emberek évtizedek óta férfiak, de alacsonyabb
presztízsű/szenioritású szinten igenis vannak nők”. Lássuk be, az ilyen
megjegyzéseket szkeptikusan kell kezelnünk, hiszen előítéletek vezérlik
őket:

--Miért is ne kérnénk fel alacsonyabb poszton lévő nőket egy
szervezetbe/bizottságba/konferenciára/pályázati részvételre, amikor közben
alacsonyabb pozíciót betöltő férfiakat simán számításba veszünk, a
férfiaknál nem alapkritérium a nagydoktorság/akadémikusság/docensség, stb.?
Fontos, hogy ne csak az az 1-2-3 top-pozíciójú nő jusson eszünkbe, hanem
fiatalabbak, kevésbé prominensek is!

--Kiemelten fontos, hogy a szakma színterein nagyobb, átgondoltabb
erőfeszítést tegyünk a nők bevonására amiatt is, mert a több
évtizedes-évszázados implicit bias, előítélet beleépült a szemléletünkbe
(mindenkiébe, az enyémbe is): (i) eleve kevésbé jutnak eszünkbe
nagyobb-presztízsű/vezetői szerep betöltésekor a női jelöltek, ráadásul
(ii) a nők eleve kevésbé jutnak el magas, látványos pozícióig. E két
tényező egyre csak erősíti, perpetuálja egymást.

--Az implicit bias fényében nem meglepő, hogy alacsonyabb szinteken,
asszisztensi, nem-hatalmi szerepben (pl. nővérek az egészségügyben)
túlnyomórészt nők vannak, magasabban (nagyobb presztízs, hatalom,
szenioritás) pedig már egyre kevesebben (például az osztályvezető főorvosok
közt *sokkal* kisebb arányban vannak nők, mint a végzett orvostanhallgatók
közt). Akadémiai kontextusban ez a jelenség a mai napig nagyon erős
mindenütt, *beleértve a skandináv országokat* is (aki kéri, annak küldök
linket erről): az egyetemi tanárok közt *nagyon* alacsony arányban vannak
nők, miközben a végzett doktoranduszok közt jóval magasabb az arány, csak
hát a ranglétra minden fokánál meredeken csökken.A kérdés nem az, hogy működik-e bennünk előítélet, implicit bias, vagy sem,
hanem az, hogy reflektálunk-e rá, és teszünk-e ellene. Lent beollózok
néhány praktikus tanácsot, ezek elsősorban konferenciákról szólnak, de
szakmai szervezetben tagválasztásnál/-jelölésnél is alkalmazhatóak.A „Nők a filozófiában” témához kapcsolódóan jövőre több eseményt is
szervezünk egy OTKA-kutatás keretében, az egyik meghívott előadónk
várhatóan a már említett Jennifer Saul lesz.Üdvözlettel,

Zvolenszky Zsófia-- 

Z s ó f i a   Z v o l e n s z k y

http://phil.elte.hu/zvolenszkyMarie Curie Fellow

Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, SASPRO scheme,
BratislavaAssociate Professor

Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös Loránd University
(ELTE), Budapest

--

How To Avoid A Gendered Conference, March 26, 2011

 (This is a post for conference/workshop/summer school organisers,
anthology editors, and anyone else who is putting together a collection of
philosophers and finding they’re all male. It’s a part of our Gendered
Conference Campaign, the motivations for which are explained here.)

So, you’re trying to think of people to invite to your conference, and all
the ones who come to mind are male. Well, there was one woman but she said
she was too busy. You’ve read (perhaps here, perhaps elsewhere) about the
harms this can do in terms of implicit bias and stereotype threat. So you’d
like to avoid an all-male conference. How might you do this?

What follows are some suggestions:

1. Realise that the first names you think of are overwhelmingly likely to
be male. This is exactly what work on implicit bias would predict. So if
you want some female names, you’ll need to work a little harder. You might
ask around a bit. Or you might look at the papers cited by some of the men
you’ve thought of to find some women who work in the area. Neither of these
is ideal, though, since the same biases will make it harder for others to
think of women, or to remember to cite them. Perhaps a better idea is to
search for your topic on the Philosophers Index or Phil Papers, and see
what women have written on it.

2. Studies have shown that women often need to have done a lot more to be
considered successful than men do. There’s a good chance that you’re only
thinking of super-famous women, while considering much less famous men.
That is, you may well be setting the bar higher for women. So consider
inviting some less famous women than those you first thought of. (This will
also help redress injustice, since in many cases implicit bias will have
been involved in these women being less famous.)

3. Don’t wait till the last minute to invite women.

4. If there really are not that many women in your field, perhaps consult
with them first about dates. You have to ask someone first, so why not them?

5. Women are often at lower-prestige institutions, in lower ranked jobs.
This means they’re likely to have less access to funds. (In a recent poll,
we found that lack of funds was the top reason women declined invitations.)
One way to make it more possible for women to attend would be to prioritise
funding for those with less resources to draw upon. The super-famous often
have super-big research accounts too. So go ahead and ask if they can
self-fund. (If they’re offended by the question, they’re arseholes and you
don’t want them at your conference.

6. Offer childcare at your conference. It’s not as hard as you think.Forrás:
https://feministphilosophers.wordpress.com/2011/03/26/how-to-avoid-a-gendered-conference/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20160605/731ae43d/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list