[MaFLa] vitakör, az igazságosság korlátai

László Gergely Szücs szucslasz2012 at gmail.com
Sat May 14 09:18:00 CEST 2016


Kedves Kollégák,

A "Mi a liberalizmus?" című beszélgetéssorozatunk harmadik eseményén

*Pogonyi Szabolcs* (CEU):

*"Az igazságosság korlátai"*

című előadását hallgatjuk meg.
Vitaindítót tart: *Balázs Zoltán* (Corvinus Egyetem)

(Szokásainktól eltérően előzetesen nem teszünk közzé szöveget, a program
résztvevői az elhangzott előadásokra várunk reflexiókat.)

"A liberális igazságosságelméletek számos implicit antropológiai és
pszichológiai előfeltevéssel élnek az igazságosság elveinek igazolásakor.
Empirikus hipotéziseket fogalmaznak meg az emberi természettel, a
racionális döntésekkel, az egyéni teherbíró képességgel és a gazdasági
ösztönzőkkel kapcsolatban. Az előadás ezen előfeltevések normatív
implikációit és politikai következményeit járja körül. John Rawls
igazságosságelméletét példaként használva az előadás amellett érvel hogy a
normatív liberalizmusnak számot kell vetnie az emberi természetre és
racionalitásra vonatkozó empirikus kutatásokkal, ahelyett, hogy a normatív
liberális elveket hiposztazált transzcendentális szubjektumokra és emberi
természetre hivatkozva legitimálná."

Az esemény időpontja: 2016. május 18. (szerda) 16.00.
Az esemény helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30. Pepita terem.

A liberalizmusról szóló vitasorozat hátralévő eseménye:

június 1. (szerda) 16 óra
Kis János (CEU): "Mi a liberalizmus?"
vitaindító: Ludassy Mária (ELTE)

Vitakörünkről az MTA BTK Filozófia Intézetének honlapjáról és a vitakör
facebook-oldaláról tájékozódhatnak.
http://www.fi.btk.mta.hu/index.php/hu/intezeti-tevekenysegek/
tarsadalomfilozofiai-vitakor
https://www.facebook.com/groups/1571808313034476/?fref=ts

További információk: tarsadalomfilozofiaivitakor at gmail.com

Tisztelettel:
Kis-Jakab Dóra,
Szücs László Gergely,
MTA BTK Filozófiai Intézet
--------- k�vetkez� r�sz ---------
Egy csatolt HTML �llom�ny �t lett konvert�lva...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20160514/3edc328d/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list