[MaFLa] MEGHÍVÓ Fiatal Tudósok Estje - Az abortusz mint filozófiai probléma

Nikoletta Hendrik hendrik.nikoletta at gmail.com
Fri Nov 13 12:27:56 CET 2015


Kedves Kollégák!

Ezúton meghívom Önöket* "Az abortusz mint filozófiai probléma"* című
előadásra, amelyet a DOSz Filozófiatudományi Osztálya szervez a Fiatal
Tudósok Estje rendezvénysorozat keretében.

*Időpont*: 2015. november 20. 17:00 óra.
*Helyszín*: ELTE BTK Főépület, 2. emelet, 252. terem.
*Előadó*: Paár Tamás.
*Vendégelőadók*: Balázs Zoltán és Réz Anna.
*Moderál*: Hendrik Nikoletta.
*Facebook-esemény*: https://www.facebook.com/events/416020831930931/
A rendezvény plakátját mellékelve találják.

*Leírás*
Judith Jarvis Thomson egy híressé vált cikkében az abortusz
megengedhetősége mellett érvelt, mégpedig tisztán erkölcsi természetű
megfontolások alkalmazásával. Olyan gondolatkísérleteket használt fel,
amelyek elkerülik a konfrontációt mind a teológiai, mind a metafizikai, de
még az orvostudományi hivatkozásokkal is. Fő érve lényegében az abortuszról
folyó politikai vita szempontjaira sem támaszkodik. Egyszerűen azt a
kérdést tette fel Thomson, hogy vajon ha az embrió minden, etikailag
releváns tekintetben egy felnőtt ember jellemzőivel bírna,
megengedhetetlenné válna-e az abortusz végrehajtása.
Előadásomban a szerző gondolatmenetét arra használom fel, hogy egy
jellegzetes filozófiai megközelítést illusztráljak a segítségével: ez a
fajta vizsgálódás hatásos gondolatkísérletek és szemléletes példák
kiaknázását foglalja magában – Thomson ezek kombinálásának mestere. A cikk
érvének és karakterének ismertetése után bemutatom, hogy egy ilyen
megközelítésnek milyen, a tiszta etikai szempontokon túli kihívásokkal kell
szembenéznie, majd felvázolom az érv egy olyan kritikáját is, amely a
megközelítés módszerét tekintve rokon természetű. Az előbbiek közé
sorolhatók azok az ellenvetések, amelyek szerint az erkölcs relatív,
szubjektív vagy megismerhetetlen, valamint azok, amelyek a
gondolatkísérletek használatát általában kifogásolják. Ezek ismertetése és
megválaszolása után egy olyan esetet használok fel Thomson érvének
kritikájaként, amely hasonló módszerrel eltérő eredményt hozhat.

*Résztvevők bemutatása*
*Paár Tamás* doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Politikaelméleti Doktori Iskola. Érdeklődési területe a metaetika, az
ismeretelmélet és a 20. századi tomizmus. A Kultúra és Kritika (KuK.hu)
honlap Filozófia rovatának szerkesztője.
*Balázs Zoltán* egyetemi tanár, Budapest Corvinus Egyetem,
Politikatudományi Intézet. A Magyar Politikatudományi Társaság elnöke, az
MTA Politikatudományi Bizottságának titkára. Érdeklődési területe az
analitikus politikai filozófia, a hatalom elméletei, az axiológia és Kolnai
Aurél gondolkodása. Négy monográfia, három szerkesztett kötet, közel száz
szaktanulmány és esszé szerzője.
*Réz Anna* egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános
Filozófia Tanszék. Érdeklődési területe a kortárs angolszász
erkölcsfilozófia, ezen belül a szabad akarat és erkölcsi felelősség
elméletei, érzelemelméletek, erkölcspszichológia, empirikusan alátámasztott
metaetika. Az Üvegplafon feminista blog és beszélgetéssorozat szervezője.

*Ajánlott olvasmányok*
1. Judith Jarvis Thomson: „A Defense of Abortion”. In Rights, Restitution,
and Risk. Cambridge, Harvard University Press, 1986. 1-19.
2. Russ Shafer-Landau: „Ethics as Philosophy: A Defense of Ethical
Nonnaturalism”. In Terry Horgan – Mark Timmons (szerk.): Metaethics After
Moore. Oxford, Oxford University Press, 2006. 209-232.

*Az esemény hivatalos weboldala*
http://phil.dosz.hu/fiatal-tudosok-estje/

Szeretettel várunk mindenkit!

Üdvözlettel:
Hendrik Nikoletta
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20151113/1fcd9d81/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Fiatal-Tud?sok-Estje-plak?t.jpg
Type: image/jpeg
Size: 77211 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20151113/1fcd9d81/attachment.jpg>


More information about the MaFLa mailing list