[MaFLa] Filozófiai Kollégium Szeminárium indul

Takacs Adam takacsadam at hotmail.com
Mon Nov 2 23:14:18 CET 2015


Kedves Kollégák!

Felhívom a figyelmet az alábbi programra.

Üdvözlettel:
Takács Ádám


Filozófiai Kollégium Budapest
Szeminárium 2015/2016

Takács Ádám

Az idő nyomai. Időbeliség és materialitás
Kant A tiszta ész kritikája,
Husserl Időelőadásai és Bergson Idő
és szabadság
 című munkája a mérföldkövei annak a vonulatnak, amely ma többnyire 
kialakítja és megszabja az időről való filozófiai gondolkodás általános 
kereteit: az idő leginkább
az észlelés, a tudatosság és végső soron a szubjektivitás eredeti 
alapszerkezeteként kerül meghatározásra. Ebben a keretben az időbeliség 
annak az alapvetően szubjektív tapasztalati horizontnak a megnevezésére 
szolgál, amely transzcendentális és/vagy genetikus
feltételét képezi, hogy az időbeli történés vagy változás bármely 
formáját - például a világban vagy a természetben - tapasztalati 
értelemmel ruházzuk fel. A szeminárium arra vállalkozik, hogy egy e filozófiai satus
quo-val ellentétes szempont érvényre juttatását kísérelje meg. "Életidő" és "világidő" különbségéből kiindulva arra
keressük a választ, hogy meddig lehet eljutni időtapasztalat és időbeliség magyarázatában, ha az időt elsősorban nem a tudatosság vagy a szubjektivitás, hanem a világ "történéseinek"
materiális és tárgyi szinten jelentkező konstitutív jellemzőjeként értelmezzük. Ebben a kontextusban,
a javasolt elemzések az időbeli történés kérdésének különböző aspektusait járják körül, és különösen
annak a tézisnek a vizsgálatára vállalkoznak, mely szerint az időbeli változás szükségképpen
"nyomot" hagy. Az idő nyomainak és az idő "stigmatikus"
 természetének kérdése vezérfonalul szolgál majd a materiális és testi 
idő (idősödés), illetve a természeti és történeti
környezet temporális meghatározottságainak vizsgálatához. Ebben a 
gondolati keretben kerül sor egyúttal materiális idő és időtapasztalat 
viszonyának elemzésére is. A szeminárium így végső soron arra 
vállalkozik, hogy egy materiális ontológia és egy realista
fenomenológia keretei között radikálisan újragondolja a "történelmi 
materializmus" fogalmát.

Program 
Minden alkalommal: kedd, 18-20h, ELTE BTK (Múzeum krt. 6-8.) Főépület, III. 319.
1.  2015.
november 10. - Időbeliség, fakticitás, történés
2.  2015.
december 1. - Anyag és emlékezet
3.  2015.
december 15. - Affekció, inskripció, nyom: a "stigmatikus" idő
4.  2016.
január 12. - A test ideje. Idősülés és idősödés
5.  2016.
január 26. - Materiális idő, tárgyi idő, és időtapasztalat
6.  2016. február 9. - Temporális és történelmi materializmus  


 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20151102/e5396b77/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list