[MaFLa] Zsáner, pop, kultúra (konferenciafelhívás)

Bárány Tibor barany.tibor at gmail.com
Mon Nov 24 11:23:12 CET 2014


*[http://jozsefattilakor.hu/2014/11/24/zsaner-pop-kultura-konferencia/
<http://jozsefattilakor.hu/2014/11/24/zsaner-pop-kultura-konferencia/>]*

*Zsáner, pop, kultúra*
*Konferenciafelhívás*
*2015. április 17–18.*

Az elmúlt néhány évben a popkulturális műfajok utat találtak a kortárs
magyar irodalomhoz. Egyre-másra jelennek meg korábban ismeretlen
zsánerekhez (urban fantasy, vámpírregény cyberpunk, biopunk, steampunk,
szingliregény stb.) tartozó művek, virágzásnak indulnak ismerős, de az
irodalmi közvéleményformálók körében korábban elhanyagolt műfajok
(detektívregény, hard-boiled krimi, chic-lit, erotikus regény).
Mindemellett a könyvesboltok polcai roskadoznak a young adult fiction
legkülönbözőbb műfajú köteteitől.*

Vajon valódi kulturális fordulatnak vagyunk szemtanúi, vagy legfeljebb múló
divatjelenségről, az irodalom nevű kulturális iparág belső önmozgásáról
beszélhetünk? Mi az esztétikai/poétikai/gazdasági/szociológiai/stb.
funkciója és hatása a popkulturális műfajok „felemelkedésének”? Milyen
értelmezői hozzáállást kívánnak tőlünk ezek a szövegek? Milyen szerepe van
a zsánerirodalom sikerében a különböző médiumoknak, illetve az újmédia
megjelenésének?

Általában véve: milyen művészetfilozófiai előfeltevések mentén lehet
különbséget tenni populáris kultúra és magaskultúra között? Ezek a
kifejezések milyen történeti folyamatok hatására nyerték el a ma ismerős
jelentésüket, és megállják-e még mindig a helyüket? Ha a megkülönböztetés
nem helyes, mert nem jól írja le a kulturális jelenségek világát, milyen
fogalmi eszközökkel válthatnánk fel e kifejezések használatát a kulturális
diskurzusok napi gyakorlatában? Ha a megkülönböztetés intézményes
terminusokban írandó le, hogyan konstruálódik meg az egyes kulturális
termékek jelentése a magaskultúra, és hogyan a popkultúra
intézményrendszerén (vagy intézményrendszerein) belül?

Konkrétabban: van-e bármi közös a fentebb emlegetett művekben? Ha igen,
megfigyelhetők-e párhuzamos tendenciák más nyelvű irodalmakban?
Beszélhetünk-e a népszerű külföldi szerzők (például John le Carré, China
Miéville, Neil Gaiman, Lawrence Block, Philip K. Dick, Stephen King, J. R.
R. Tolkien, G. R. R. Martin stb.) magyar befogadás-, illetve
hatástörténetéről?

A konferencián meghívott előadóként részt vesz: Havasréti József, Margócsy
István, Sz. Molnár Szilvia, Wessely Anna.

Várjuk kultúrakutatók, történészek, szociológusok, filozófusok,
irodalomtörténészek, kritikusok jelentkezését a konferenciára. Egyaránt
örömmel fogadunk egyes művek értelmezésére koncentráló, továbbá
általánosabb művészetfilozófiai, kultúraelméleti és irodalomtörténeti
kérdésekre választ kínáló előadásokat is.

A tervezett harminc perces előadások rövid, ANONIMIZÁLT összefoglalóit
(terjedelem: maximum 1500 leütés) *2015. január 11-ig várjuk a
jakpopkonf at gmail.com <jakpopkonf at gmail.com>* címen.

A jelentkezés elfogadásáról legkésőbb *2015. február 15-ig értesítjük* a
jelentkezőket.

*Helyszín*: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és
Kommunikáció Tanszék (Budapest, Egry József u. 1., E épület, 7. emelet)

*A konferencia szervezői:* József Attila Kör, BME Szociológia és
Kommunikáció Tanszék

Bárány Tibor (BME, JAK), Gaborják Ádám (JAK), Nádor Zsófia (JAK)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20141124/7cba82fd/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Zsaner, pop, kultura -- konferenciafelhivas.pdf
Type: application/pdf
Size: 118642 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20141124/7cba82fd/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Zsaner, pop, kultura -- konferenciafelhivas.jpg
Type: image/jpeg
Size: 694393 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20141124/7cba82fd/attachment.jpg>


More information about the MaFLa mailing list