[MaFLa] Békés Vera előadása a Filozófiai Intézetben

FI Titkárság FI.Titkarsag at btk.mta.hu
Thu Feb 20 13:46:47 CET 2014


Tisztelt Kollégák!Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja ÖnöketBékés Vera

"... És fájdalommal szülöd..." a szülés-születés folyamatáról való mérvadó (autoritatív) tudás történeti változásai a görög-zsidó-keresztény kultúrkörben. Régi könyvek perinatális olvasatban.című előadására.Időpont: 2014. február 25. (16 óra)

Helyszín: Budapest 1014, Országház utca 30. (Pepita terem)


Az előadás a termékenységhez, szüléshez-születéshez, az utódról való gondoskodáshoz kapcsolódó mérvadó - autoritatív[1]<https://webmail.btk.mta.hu/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&cc=MTQuMy4xMjMuMyxodS1IVSw4LEhUTUwsMCww&pspid=_1392899724137_849599511#_ftn1> – tudásunk természetét illetve, történeti változásait vizsgálja.
  Az európai kultúra alapvetően két forrásból, a görög filozófiai és a zsidó-keresztény vallási hagyományból táplálkozik, ezért két nagyon jól ismert szöveg perinatális szempontú újraolvasása alapján igyekszem igazolni, hogy a napjaink szemléletében, az autoritatív (mérvadó) tudás zajló kívánatos változások számára a saját tabuk által sokszorosan elfedett kulturális gyökereinkkel való szembesülés legalább olyan tanulságos lehet, mint a perinatális antropológiai kutatások kezdeteit jellemző, érdeklődés az Európán kívüli kultúra hagyományai iránt. A saját kulturális gyökereinket olyan régi szövegek jelenítik meg, amelyek „perinatális olvasatban” sokat mondanak az egymással küzdő, majd egymásra rétegeződő mítoszokról és egymással vetélkedő süllyedésre ítélt illetve fel-feltámadó, s akár modern medikális szemléletben is felfedezhető ősi hagyományokról is.
Platón: Theaitétosz című dialógusa alapján azt rekonstruálom, hogy a görögök hogyan gondolkodtak szülésről, születésről, s hogy mit jelenhetett a görög poliszban bábának lenni. A perinatális szempontú vizsgálódás kiterjed Arisztotelész írásaira (Politika, Eudémoszi etika), és az ókori Spárta-beli eljárásokról szóló szövegekre (Plutarkhosz) különös tekintettel a „gyermekkitevés” szokásának a mai történeti kutatások alapján újraértelmezett intézményére is.   Majd pedig az Ószövetségi szöveg belső – a bibliatudósok által is jól ismert inkonzisztenciáira rámutatva pedig a Teremtésmítosz olyan alternatív magyarázatával kísérletezem, amely a szülési fájdalomról való mély – máig ható - meggyőződés alapjait érinti.

________________________________
[1]<https://webmail.btk.mta.hu/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&cc=MTQuMy4xMjMuMyxodS1IVSw4LEhUTUwsMCww&pspid=_1392899724137_849599511#_ftnref1> Az autoritatív tudás az episztemológia összetett fogalma: olyan kompetenciát jelent, amelyet a társadalmi gyakorlat valamely meghatározó területén illetékesnek, mérvadónak (egyedüli mérvadónak) ismernek el. Kifejezi tehát egyfelől a folyamatban közreműködő, érintett személy kompetens voltát egy meghatározott területen, másfelől pedig azt is, hogy e téren az övé a döntés lehetősége, és egyben ő viseli a felelősséget az esetleges következményekért. Autoritatív tudásra éppen ezért csakis a társadalmilag (vagy legalább a társadalom egy csoportja által) kifejezett vagy hallgatólagosan elismert módon lehet szert tenni, a tényleges hozzáértés, a kompetencia önmagában nem elegendő.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20140220/612dbdc8/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list