[MaFLa] MTA_BTK_FI_szeminarium

Bela Mester mester at webmail.phil-inst.hu
Thu Mar 14 14:30:40 CET 2013


Kedves Kollégák!

Az MTA BTK Filozófiai Intézet tisztelettel meghívja szemináriumsorozatának következő eseményére, Mester Béla: Propylaeumok a magyar filozófia történetéhez című előadására. Rendezvényünk időpontja: 2013. március 19-én délután 4 óra; helyszíne: 1014 Budapest, Úri utca 53, II. emelet 224. előadóterem. Az előadás összefoglalóját lásd alább:

Üdvözlettel:
Mester Béla (MTA BTK FI)

Mester Béla: Propylaeumok a magyar filozófia történetéhez
(összefoglaló)
Az előadást vitaindítónak szánom az intézetünkben összeállítani tervezett magyar filozófiatörténeti kézikönyv koncepciójához. Először vázolom az egyetemes filozófiatörténet-írás néhány aktuális problémáját, a nemzeti szintű historiográfiákban való sajátos megjelenésükkel együtt; majd áttekintem a fontosabb, hazai filozófiatörténetre vonatkozó szintéziskísérletek megközelítésmódjait Almási Balogh Páltól (1835) Mészáros András és a Hell?Lendvai?Perecz szerzőhármas harmadik évezredbeli összefoglalásaiig; végül fölvázolom egy lehetséges új szintézis körvonalait, reflektálva eddigi historiográfiánk tapasztalataira. Ennek során kitérek magának a tárgynak, a magyar filozófia fogalmának elterjedt jelentéseire, majd számot vetek a magyar filozófiatörténet-írásnak az irodalomtörténet régebbi felfogásából kölcsönzött néhány dogmájával olyan korban, amikor e nézetekkel az irodalomtudomány már fölhagyott. Előadásom utolsó részében korszakonként sorra veszem azokat a jelenségeket, szövegeket és szerzőket, amelyeknek szokásos tárgyalásmódját az új filozófiatörténetben jelenősen átgondolandónak tartom.


_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/maflaMore information about the MaFLa mailing list