[MaFLa] A végtelen problémája (műhelykonferencia)

Tamás Pavlovits pavlovits.tamas at gmail.com
Wed May 9 21:28:36 CEST 2012


Kedves Kollégák!

Emlékeztetőül a pénteken megrendezésre kerülő "A végtelen problémája a kora
újkorban" című konferencia programja.


*A végtelen problémája *

*a kora-modern gondolkodásban*

Műhelykonferencia

Kora Újkori Filozófiatörténeti Műhely (KUFIM)

(Szervező: Pavlovits Tamás, pavlo at philo.u-szeged.hu)*2012. május 11.*

*ELTE Filozófia Intézet, Bence György terem*

Van a végtelenből gondolkodásnak egy ártatlan módja, aminek a nagy
racionalizmus a nagyságát köszönheti, és amit már semmi sem hozhat vissza a
számunkra.

Merleau-Ponty

A végtelen fogalma a kora újkori metafizikai rendszeralkotó filozófiákban
nyerte legösszetettebb és legmélyebb értelmezését. A nagy metafizikus
gondolkodók, úgymint Descartes, Malebranche, Spinoza és Leibniz, nem csupán
gondolkodásuk központi elemévé tették meg a végtelen fogalmát, hanem
egyedülálló módon egymásra vonatkoztatva próbálták elgondolni e fogalom
különböző regisztereit, nevezetesen a metafizikai, a fizikai és a
matematikai végtelent. Annak ellenére, hogy a végtelen fogalma e
filozófiákban operatív szerepet töltött be, továbbra sem szűnt meg
határ-fogalom lenni, olyan fogalom tehát, amely paradox jellegénél fogva
komoly kihívás elé állítja a racionális gondolkodást, és amely nem csupán
élteti, de határolja is azt. A végtelennek szentelt műhelykonferencia célja
a végtelen fogalmának vizsgálata a kora-modern kor metafizikai, fizikai és
matematikai gondolkodásában Descartes-tól egészen Newtonig

* *

*Program:*

* *

14h00-14h45 *Moldvay Tamás*: A végtelen valóság14h45-15h30 *Zemplén Gábor*: Newton és a végtelen - felfedezési
heurisztikák és bizonyítási eljárások15h30-16h00 *Kávészünet*16h00-16h45 *Kaposi Dorottya*: A végtelen Leibniz metafizikájában16h45-17h30 *Schmal Dániel*: A végtelen és a percepció problémája a 17.
században17h30-18h00 *Kávészünet*18h00-18h45 *Pavlovits Tamás*: A végtelen felfoghatatlansága Pascalnál és
Descartes-nál


-- 
Pavlovits Tamás

habilitált egyetemi docens
SZTE BTK Filozófia Tanszék
6722 Szeged
Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel/Fax: + 36 62 544 179
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20120509/e0e97670/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list