[MaFLa] Április 28., szombat, 10:00-16:00, ELTE BTK Trefort-kert, A épület, I. emelet, Dékáni Kistanácsterem, Műhelykonferencia: A megújuló erkölcstan és etikaoktatás

István Bodnár stb at elte.hu
Mon Apr 23 22:31:02 CEST 2012


A megújuló erkölcstan és etikaoktatás:
Célkitúzések, tartalmak és módszerek

A Magyar Filozófiai Társaság
és az ELTE BTK Filozófia Intézet műhelykonferenciája

2012. április 28., szombat, 10:00-16:00
ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum körút 4, A épület, Dékáni Kistanácsterem

Az összejövetelen rövidebb összefoglalók hangzanak el, melyeket részletes 
és elmélyült vita követ. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

=========================================================================

Program:

10:00

Szalai Judit: Konszenzusok és konfliktusok
Lányi András: A konszenzusetika lehetetlensége/lehetősége

Vita


11:00

Falus Katalin (Budapest): Az erkölcsi nevelés és az etikaoktatás múltja, 
jelene, jövője
Asztalos Éva (Budapest):  A disputa módszere etika- és filozófiaórákon.
Kormos József (PPKE): Az etika és a filozófia oktatásának összefüggései
Farkas Zoltán (Szeged): Filozófia és etika mint összevont ill. integrált
tantárgy

Vita


12:45 Ebédszünet


14:00

Kicsák Lóránt (Eger): Egri tapasztalatok és tervek
Kamarás István (Veszprém): Ember- és erkölcstan, egy hungarikum
Bécsi Zsófia (Pécs): Alapelvek, tervek és a jelenlegi gyakorlat

Vita


Vitazáró: Bodnár István és Lányi András
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list