[MaFLa] program

Nietzsche konferencia nietzschekonferencia at gmail.com
Wed Mar 21 18:54:58 CET 2012


*
elnézést, remélhetőleg így olvasható
*

*PROGRAM*

Első nap: május 3., csütörtök
 8.45

Megnyitó (Isztray Simon és Rosta Kosztasz)
 9.00 Plenáris előadás vitával: *Bacsó Béla*: "Esztétikai
világértelmezés". *A tragédia
születésé*ről<http://phil.elte.hu/nietzsche/bacso.html>

Első szekció: A tragédia születése - egy kentaur létrejötte (elnök: Isztray
Simon)
 10.00

*Váradi Péter*: A bázeli korszak két
művészetelmélete<http://phil.elte.hu/nietzsche/varadi.html>
 10.30 *Hollókői Lajos Bálint*: Nietzsche kontra
zene<http://phil.elte.hu/nietzsche/hollokoi.html>
11.00 szünet 11.15 *Schreiner Dénes*: Az őrület fájdalmas és gyönyörteljes
illúziói - Nietzsche mint
rendező<http://phil.elte.hu/nietzsche/schreiner.html>
11.45 *Galba Zsolt*: Apollón és
Dionüszosz<http://phil.elte.hu/nietzsche/galba.html> 12.
15 *Rosta Kosztasz*: Örök, szétrombolhatatlan
élet<http://phil.elte.hu/nietzsche/rosta.html> 12.45
ebédszünet 14.00 *Komlósi Csaba*: Schleiermacher és *A* *tragédia születésé
*nek Szókratésze <http://phil.elte.hu/nietzsche/komlosi.html> 14.30 *Loboczky
János*: A kar szerepe a tragédiában - Nietzsche és
Schiller<http://phil.elte.hu/nietzsche/loboczky.html>
15.00 *Pfeiffer Tamás*: Schopenhauer, Nietzsche és a pesszimizmus. A
művészet mint az élet megváltója<http://phil.elte.hu/nietzsche/pfeiffer.html>
15.30 szünet 15.45 *Fenyvesi Kristóf*: Nietzsche és a filozófia
átváltoztatása: a dionüsziánus
narratológia<http://phil.elte.hu/nietzsche/fenyvesi.html>
16.15 *Böhm Gábor*: A holokauszt mint esztétikai probléma: Kertész és
Nietzsche <http://phil.elte.hu/nietzsche/bohm.html> 16.45 szünet

Második szekció: A magyar Nietzsche-recepció (elnök: Mester Béla)
 17.00 *Laczkó Sándor*: Nietzsche első magyar
olvasatai<http://phil.elte.hu/nietzsche/laczko.html>
17.30 *Thiel Katalin*: Hamvas Béla
Nietzsche-értelmezése<http://phil.elte.hu/nietzsche/thiel.html>
18.00 szünet 18.15 *Barcsi Tamás*: Nietzsche és Dosztojevszkij - magyar
gondolkodók műveinek tükrében <http://phil.elte.hu/nietzsche/barcsi.html>
18.45 *Bene Adrián*: Brandenstein Béla
Nietzsche-képe<http://phil.elte.hu/nietzsche/bene.html>Második nap: május 4., péntek
 9.00 Plenáris előadás vitával: *Hévizi Ottó*:
*Über<http://phil.elte.hu/nietzsche/hevizi.html>
* és *Jenseits. *Topológiai közelítés a nietzschei
transzgresszió-gondolathoz <http://phil.elte.hu/nietzsche/hevizi.html>

Harmadik szekció: Nietzsche fejlődése és a bázeli korszak (elnök: Rosta
Kosztasz)
 10.00 *Isztray Simon*: Cselekvés és időbeliség - a korszerűtlen
elmélkedések perspektívái <http://phil.elte.hu/nietzsche/isztray.html>
10.30 *Pénzes Ferenc*: Nietzsche politikai "programja" *A görög állam* és a
*Hat nyilvános előadás* című munkái
alapján<http://phil.elte.hu/nietzsche/penzes.html>
11.00 *Tánczos Péter*: A fiatal Nietzsche szubverzív
művelődéseszménye<http://phil.elte.hu/nietzsche/tanczos.html>
11.30 szünet 11.45 *Romhányi Török Gábor*: Nyelv - stílus -
aforizma<http://phil.elte.hu/nietzsche/torok.html>
12.15 *Kővári Sarolta*: Nietzsche retorikai fordulata és Gustav Gerber
hatása <http://phil.elte.hu/nietzsche/kovari.html> 12.45 ebédszünet 14.00
*Biczó Gábor*: A kritikai kultúrafelfogás alakváltozatai az ifjú Nietzsche
gondolkodásában <http://phil.elte.hu/nietzsche/biczo.html> 14.30 *Kolos
Marcell*: Kant hatása Nietzsche korai filozófiájára
<http://phil.elte.hu/nietzsche/kolos.html> 15.00 szünet

Negyedik szekció: Nietzsche felfedezése a XX. században (elnök: Kolos
Marcell)
 15.15 *Schwendtner Tibor*: Nietzsche fenomenológiai
szemmel<http://phil.elte.hu/nietzsche/schwendtner.html>
15.45 *Földes Tibor*: Nietzsche a fenomenológia határán - Játék a
megjelenéssel <http://phil.elte.hu/nietzsche/foldes.html> 16.15 *Ullmann
Tamás*: Metafora és sematizáció <http://phil.elte.hu/nietzsche/ullmann.html>
16.45 szünet 17.00 *Farkas Henrik*: Perspektivizmus és
filozófia<http://phil.elte.hu/nietzsche/farkas.html>
17.30 *Golden Dániel*: A perspektivizmus
perspektívái<http://phil.elte.hu/nietzsche/golden.html>
18.00 *Smid Róbert*: "Hirtelen egy fordított optikai élményben lesz
részünk." Adalékok Nietzsche mediálantropológiai
aktualizációjához<http://phil.elte.hu/nietzsche/smid.html>
18.30 szünet 18.45 kötetbemutatók
-- 
Web: http://phil.elte.hu/nietzsche/
Facebook: http://www.facebook.com/events/120458981398971/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20120321/73416bec/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list