[MaFLa] program

Nietzsche konferencia nietzschekonferencia at gmail.com
Wed Mar 21 18:10:02 CET 2012


Kedves Kollégák,

Honlapunkon közzé tettük a Nietzsche - a filozófia átváltozásai című
konferencia absztraktjait és programját: http://phil.elte.hu/nietzsche/

Utóbbit ide is bemásoljuk.

üdvözlettel
A szervezők

A konferencia időpontja: *2012. május 3-4.*

Helyszíne: *ELTE BTK, I épület, Bence György terem*

*Első nap: május 3., csütörtök*8.45 Megnyitó  (Isztray Simon és Rosta Kosztasz)9.00 Plenáris előadás vitával: Bacsó Béla: "Esztétikai világértelmezés". *A
tragédia születésé*ről*Első szekció: A tragédia születése - egy kentaur létrejötte (elnök:
Isztray Simon)*10.00 Váradi Péter: A bázeli korszak két művészetelmélete

10.30  Hollókői Lajos Bálint: Nietzsche kontra zene

* *

11.00  szünet11.15 Schreiner Dénes: Az őrület fájdalmas és gyönyörteljes illúziói -
Nietzsche mint rendező

11.45 Galba Zsolt: Apollón és Dionüszosz

12.15 Rosta Kosztasz: Örök, szétrombolhatatlan élet

* *

12.45 ebédszünet14.00 Komlósi Csaba: Schleiermacher és *A* *tragédia születésé*nek
Szókratésze

14.30 Loboczky János: A kar szerepe a tragédiában - Nietzsche és Schiller

15.00 Pfeiffer Tamás: Schopenhauer, Nietzsche és a pesszimizmus. A művészet
mint az élet megváltója

* *

15.30 szünet15.45 Fenyvesi Kristóf: Nietzsche és a filozófia átváltoztatása: a
dionüsziánus narratológia

16.15 Böhm Gábor: A holokauszt mint esztétikai probléma: Kertész és
Nietzsche

* *

16.45 szünet*Második szekció: A magyar Nietzsche-recepció (elnök: Mester Béla)*

* *

17.00 Laczkó Sándor: Nietzsche első magyar olvasatai

17.30 Thiel Katalin: Hamvas Béla Nietzsche-értelmezése18.00 szünet18.15 Barcsi Tamás: Nietzsche és Dosztojevszkij - magyar gondolkodók
műveinek tükrében

18.45 Bene Adrián: Brandenstein Béla Nietzsche-képe*Második nap: május 4., péntek*

* *

9.00 Plenáris előadás vitával: Hévizi Ottó: *Über* és *Jenseits. *Topológiai
közelítés a nietzschei transzgresszió-gondolathoz

* *

*Harmadik szekció: Nietzsche fejlődése és a bázeli korszak (elnök: Rosta
Kosztasz)*10.00 Isztray Simon: Cselekvés és időbeliség - a korszerűtlen elmélkedések
perspektívái

10.30 Pénzes Ferenc: Nietzsche politikai "programja" *A görög állam* és a *Hat
nyilvános előadás* című munkái alapján

11.00 Tánczos Péter: A fiatal Nietzsche szubverzív művelődéseszménye

* *

11.30 szünet11.45 Romhányi Török Gábor: Nyelv - stílus - aforizma

12.15 Kővári Sarolta: Nietzsche retorikai fordulata és Gustav Gerber hatása12.45 ebédszünet14.00 Biczó Gábor: A kritikai kultúrafelfogás alakváltozatai az ifjú
Nietzsche gondolkodásában

14.30 Kolos Marcell: Kant hatása Nietzsche korai filozófiájára15.00 szünet*Negyedik szekció: Nietzsche felfedezése a XX. században (elnök: Kolos
Marcell)*15.15 Schwendtner Tibor: Nietzsche fenomenológiai szemmel

15.45 Földes Tibor: Nietzsche a fenomenológia határán - Játék a
megjelenéssel

16.15 Ullmann Tamás: Metafora és sematizáció

* *

16.45 szünet17.00 Farkas Henrik: Perspektivizmus és filozófia

17.30 Golden Dániel: A perspektivizmus perspektívái

18.00 Smid Róbert: "Hirtelen egy fordított optikai élményben lesz részünk."
Adalékok Nietzsche mediálantropológiai aktualizációjához18.30 szünet18.45 kötetbemutatók:


-- 
Web: http://phil.elte.hu/nietzsche/
Facebook: http://www.facebook.com/events/120458981398971/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20120321/91f274f3/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list