[MaFLa] Nyari_Egyetem_2011_Badacsonyors

Kenéz László kenez.laszlo at gmail.com
Tue May 24 12:28:35 CEST 2011


*Nyári Egyetem***

* *

*Badacsonyörs, 2011. július 7-12.*

* *

*Magyar Fenomenológiai Egyesület*

* *

* *

*Tisztelt Érdeklődők!*

A Magyar Fenomenológiai Egyesület ismét várja a filozófia iránt érdeklődőket
Nyári Egyetemére, idén újra a Balatonnál. Az Egyetem négy napos lesz, a
foglalkozások és beszélgetések július 8-án, pénteken kezdődnek és július
11-én, hétfőn fejeződnek be, de a szállást már július 7-én, csütörtökön,
délután három órától el lehet foglalni és csak 12-én, kedden délig kell
elhagyni. Fő célunk továbbra is a résztvevők minél teljesebb bevonása a
filozófiai eszmecserékbe.A nyári egyetem délelőttjein a jelentkezők csoportokban dolgoznak. A
résztvevők létszámától függően egy vagy több csoportot alakítunk ki.
Amennyiben egy csoport lesz, a négy különböző napon négy téma kerül sorra,
nagyobb létszám esetén azonban az egyes csoportok az alább megadott témák
alapján szerveződnek meg, és a csoportok munkáját egy-egy tutor vezeti majd.Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a filozófiai tevékenységet és a könnyed
kikapcsolódást továbbra sem szeretnénk szigorúan szembeállítani egymással. A
Nyári Egyetem, az elmúlt évekhez hasonlóan most is kiváló lehetőséget kínál
az egyéni és csoportos szórakozások számtalan formájára.Alább, a témákat feldolgozó tutorok nevei alatt olvashatók az egyes
témakörök. Arra kérünk mindenkit, hogy a jelentkezéssel együtt adja meg
azokat a témákat, amelyekkel szívesen foglalkozna. Feltüntettük az egyes
témákhoz kapcsolódó irodalmat is. A szövegek ismerete segítheti a csoportos
munkára való ráhangolódást. A csoportokat az érdeklődési index
figyelembevételével alakítjuk ki. Előre jelezzük, hogy bizonyos anomáliák
előfordulhatnak, s ezek függvényében nem kizárt néhány apró változás. Itt
szíves megértésetekre számítunk.
**
*Témák*

*Bárány István*

* *

*Platón: Menón *

* *

*Tárgyalásra kerülő témakörök:*

* *

-    Elbeszélés, dialógus, szókratikus beszélgetés: Szókratész a
zsibbasztó rája és Szókratész a bögöly

-    A megismerés paradoxonja és a visszaemlékezés mint kiút

-    Matematikai módszer és a filozófia hipotetikus módszere -
visszaemlékezés, lélekvándorlás, ideaelmélet

-    Erény: a tudástól és vélekedésig.

* *

*Irodalom:*-    Platón: Menón, Platón összes művei, I., Budapest, Európa, 1984 és
több más kiadás.

* *

* *

*Schwendtner Tibor*

* *

*Heidegger rektori beszédének filozófiai vizsgálata**Szempontok és irodalom*1. Milyen szerepet játszanak az akarat, a döntés és a szabadság fogalmai a
rektori beszéd gondolatmenetében? Hogyan kapcsolhatjuk e fogalmakat az
autentikus egzisztencia Lét és időbeli felfogásához?

* *

-    Martin Heidegger: Az idő fogalma. A német egyetem
önmegnyilatkozása. A rektorátus 1933/ 34, Kossuth, Budapest, 1992, (ford.
Fehér M. István), 61-74. o.

-    Martin Heidegger: Lét és idő, Osiris, Budapest, 2001, (ford. Vajda
Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István),
217-224., 353-360. o. (40., 62. §)2. Hogyan jelenik meg a közösség és az individuum viszonya a rektori
beszédben?

* *

-    Az idő fogalma, i. m. 61-74. o.

-    Lét és idő, i. m. 217-224., 439-445. o. (40., 74. §)3. Milyen tudományképet rekonstruálhatunk a rektori beszéd alapján? Hogyan
kapcsolódik a '33-as tudománykép a fiatal Heidegger tudományfelfogásához?

* *

-    Az idő fogalma, i. m. 61-103. o.

-    Martin Heidegger "Mi a metafizika?" in: Útjelzők, Osiris, Budapest,
2003, (ford. Vajda Mihály), 105-121. o.

4. Milyen szerepet játszik a filozófia görög megalapításának heideggeri
értelmezése a rektori beszédben?

* *

-    Az idő fogalma, i. m. 61-74. o.

-    Martin Heidegger: "Fenomenológiai Arisztotelész-interpretációk (A
hermeneutikai szituáció jelzésére)", in: Existentia, VOL.
VI-VII./1996-97/Fasc. 1-4., 7-25. o.*Seregi Tamás*

* *

*A virtualitás*-    A virtuális és az aktuális

-    Virtualitás, lehetőség, szükségszerűség

-    Virtualitás és ontológia

-    Virtuális valóság*Irodalom:*-    G. Deleuze: A bergsoni filozófia, Budapest, Atlantisz, 2010, 57-79.
o.

*Szabó Zsigmond*

* *

*Az abszolút vallás (Hegel a kinyilatkoztatott vallásról)*-    Természeti vallás és művészeti vallás

-    A kinyilatkoztatott vallás (Az abszolút szellem mint képzet)

-    A jó és a gonosz

-    Az abszolút szellem önmagára ismerése az általános öntudatban: a
vallás utáni vallás (A buddhista Hegel)*Irodalom: *-    G. W. F. Hegel: A szellem fenomenológiája, "A vallás", Budapest
Akadémiai Kiadó, 1973, 345- 401. o.

-    G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiája III. "A
szellem filozófiája", Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981, 351-356. o.

* **Helyszín:*

*Pigál Panzió*8257 Badacsonyörs, Szőlő utca 3.

(www.pigalpanzio.atw.hu)

* *

* *

*Részvételi díj:*

Szoba:3000 Ft/ nap/fő

Sátor: 1000 Ft/ nap/fő (korlátozott számban)(Az ELTE Filozófia Szakos Hallgatói Érdekképviselet pályázatának
köszönhetően a nyári egyetem nagy valószínűséggel pénzügyi támogatásban
részesül. Ha ez bekövetkezik, a 3000 ft-os összeg - minden ELTE-s diák
számára - jelentősen csökken)

* *

* *

*Jelentkezés**:*

Farkas Henrik

satrapa at t-online.hu

*Jelentkezési határidő: *

* *

* *

*2011. június 25.*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20110524/90eda733/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Nyari_Egyetem_2011_Badacsonyors.pdf
Type: application/pdf
Size: 97545 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20110524/90eda733/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list