[MaFLa] barataimnak, kollegaimnak, munkatarsaimnak

András Sebestyén Szőllősy a.s.szollosy at gmail.com
Thu Oct 13 22:32:45 CEST 2011


Kedves Gyuri!

Mint ahogy már beszéltünk róla, nagyon sajnálom, hogy közvetlenül nem tudok
segíteni, nekem magamnak is csak egyesületem lévén, de intézményi hátterem
nem. (Nem a Magyar Tudományos Akadémia feladata volna ilyen egyesületek
számára intézményi hátteret biztosítani?) Mindazonáltal igyekszem leveledet
saját köreimben is minél szélesebb nyilvánosság elé tárni, hátha valakinek
volna ötlete, hogyan lehetne az általad képviselt kapcsolati hálót
megmenteni.

Baráti üdvözlettel:
*Szőllősy-Sebestyén András*

-------------------------------------------------------------
András Sebestyén SZŐLLŐSY

General Secretary of the Hungarian Association for Applied Linguistics &
Language Teaching

Postal address: 1025 Budapest, Csalán út 37/a. Hungary

Telephone: +36 (1) 2000 560
Mobile: +36 (70) 544 98 18

E-mail: A.S.Szollosy at gmail.com
      szsa at goliat.eik.bme.hu
      szsa56 at hotmail.com
2011. október 12. 11:36 Gyorgy Darvas írta, <darvasg at iif.hu>:

> Kedves Barátom, Kollégám, Munkatársam!
>
> 40 évig kenyéradó intézetemet, az MTA KSZI-t, az MTA elnöke jogutód nélkül
> megszûnteti.
>
> Ez a 40 év akadémiai kutatói lét lehetõséget adott számomra, hogy egyéb
> szellemi mûhelyek paradigmáinak kötöttségeitõl függetlenül fejthessem ki
> tudományos munkásságomat, bár cserébe idõm egy részét kétségtelenül számomra
> néha terhesnek tûnõ szolgáltatásokkal kellett töltenem. Hasznomra vált.
> A szellemi függetlenségnek ez volt az ára, de munkásságom sokoldalúsága sem
> lett volna biztosítva más keretekben. Hálás vagyok, hogy ez a sokszínûség
> megadatott nekem.
>
> Úgy érzem, még legalább 15-20 év aktív szellemi tevékenységgel -
> alkotással, oktatással, összegzéssel - teli év áll elõttem. Ez szakmailag
> aktív életem várhatóan durván harmada. Ahhoz sok, hogy kihalásra ítélt
> nyuggerként, elmúlásomat várva, pótcselekvéssel herdáljam el. A fejemben
> felhalmozott egyedi összetételû (személyes, sic!) tudást, tapaszatlataimat
> szeretném hasznosítani és továbbadni. Ehhez intézményi keretekre van
> szükségem. Szeretném remélni, hogy aki tud és akar dolgozni, azt nemcsak
> lózungokban lehet visszavezetni, sõt megtartani, a munka világába(n), és
> nemcsak ha rendõr, tûzoltó, katona, netán vadakat terelõ juhász!
>
> A jelenség, amelyet a nemzetközi tudományos közösségben megtestesítek nem
> szûnik meg. Csak a postacím változik. Amint az optimális ajánlatot sikerül
> kiválasztani. Minden javaslatot szívesen fogadok és megfontolok. Aki úgy
> érzi, ez a tevékenység túl sötét szégyenfoltot ejtene cégérén, kattintson a
> "Trash", "Kuka", vagy a "Szemétláda" gombra.
>
> Azok számára, akik a továbbolvasás mellett döntöttek, megemlítem, hogy az
> általam koordinált munka több cikluson keresztül az MTA aktuális vezetõi,
> valamint egyik korábbi köztársasági elnökünk írásos és erkölcsi támogatását
> élvezte. Megfeleltünk bizalmuknak: tevékenységünk növelte a hazai tudományos
> élet elismertségét a világban; okkal számítunk a bizalomra a továbbiakban
> is.
>
> Az általam jegyzett
> - Nemzetközi Szimmetria Egyesület (International Symmetry Association - ISA
> http://symmetry.hu/isa_articles.html), több mint ötven országra kiterjedõ
> tudós és mûvész tagságával http://symmetry.hu/isa_leadership.html,
> - Szimmetrológia Alapítvány, és az általa mûködtetett
> - Symmetrion intézet http://symmetry.hu/aus_symmetrion.html, valamint
> annak 22 éves múltra visszatekintõ, nemzetközi rangot szerzett folyóirata, a
> - Symmetry: Culture and Science
> http://symmetry.hu/aus_journal_content_abs.html szerkesztõsége
> az MTA KSZI címén vannak bejegyezve. A KSZI megszûnésével a fenti
> intézményeknek új székhelyet és postacímet kell találni.
>
> A "Symmetrotheca" több ezer egységbõl álló, unikális tematikus összetételû
> könyv- és különlenyomat-tárát lakásomon helyezem el. Sajnos itt nem tudom
> biztosítani sem tanítványok, sem - többnyire külföldrõl érkezõ - kollégák
> számára az állományban való kutatás lehetõségét.
>
> A KSZI biztosította kutatómunkámhoz az infrastrukturális hátteret; többek
> között a fûtött és tisztán tartott munkahelyet, titkársági szolgáltatásokat,
> szoftver- és irodagép-használatot, a kommunikáció feltételeit. Legtöbb
> hozzám hasonló külföldi kollégámnak nyugállományba vonulásukat követõen
> megadatik e szolgáltatások további igénybevételének lehetõsége. A KSZI, mint
> anyaintézmény megszûnésével ez ebben a formában nem biztosított.
>
> Szükségem van egy olyan intézményre, amelyet hovatartozásomként
> feltüntethetek tudományos publikációimban, esetleges pályázataimban (részben
> kutatómunkámhoz, részben az általam szervezett nemzetközi rendezvényekhez),
> amely formai keretet, hátteret szogáltathat további munkáimhoz.
>
> MTA intézeti IP címemrõl számos szakmai folyóirat és egyéb tudományos
> információ online elérhetõ volt az EISZ keretében, amely elérhetõség lakásom
> IP címérõl nem áll rendelkezésemre. A továbbiakban szükségem van tehát egy
> olyan intézményre is (MTA vagy egyetem keretében), amelynek IP címérõl ezek
> a munkámhoz szükséges szolgáltatások elérhetõk.
>
> Széleskörû nemzetközi kapcsolataimat (vendégeim fogadása, külföldi
> együttmûködési projektjeim, konferenciarészvételeim, szemináriumaim,
> elõadásaim) mint az MTA tudományos fõmunkatársa az MTA keretein belül
> intéztem. Ezek továbbviteléhez szükségem van vagy új intézményi keretre,
> vagy az MTA más szervezeti egységében való folytatására.
>
> Tanácsai(da)t, javaslatai(da)t, segítsége(de)'t elõre is köszönöm,
> Darvas Gyuri
> (Nem értem lenne kár, hanem azért, amit képviselek!)
>
> _____
>
>
>
>
>
> Recent publications online: - Mathematical description of a so far
> undisclosed symmetry of nature: http://arxiv.org/abs/0811.3189v1 -
> Physical consequences of a new gauge-symmetry and the concluded conservation
> law: http://www.springerlink.com/content/g28q43v2112721r1/ - Spontaneous
> symmetry breaking in non-Euclidean systems: http://www.springerlink.com/content/k272555u06q2074w/?p=14dd4c9c5b5e4c1396b3e4855a87e9e2&pi=1
>
> Symmetry Festival 2009<http://videotorium.hu/hu/events/details/87,The_Symmetry_Festival_2009>,
> Keynote and Plenary lectures ______________________________________________________
> Gyorgy Darvas <http://members.iif.hu/darvasg/> E-mail / Skype<%20darvasg at iif.hu>;
> S Y M M E T R I O N <http://symmetry.hu/> Address: c/o MTA KSZI; 18 Nador
> St., Budapest, H-1051 Hungary Fax: 36 (1) 331-3161;  Phone: 36 (1)
> 312-3022;  36 (1) 331-3975 Monograph: Symmetry<http://books.google.hu/books?id=UYdsSrZF0mgC&dq=darvas+symmetry&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=UKx7TP3XEpDIswaMmOSxDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDEQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false>;
> Course of lectures <http://hps.elte.hu/courses/darvas.htm#English>
> _______________________________________________________
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20111013/1526ade1/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list