[MaFLa] Boros János önkritikája

Forrai Gábor forrai.gabor at upcmail.hu
Mon Jan 31 11:21:35 CET 2011


Boros Jánosnak a Maflára küldött nyílt leveleiből, ha olyan gondosan
olvassuk őket, ahogy a filozófiai műveket szokás, kiderül, hogy csak
látszólag vitatkozik kritikusaival, valójában igazat ad nekik. 

 

Az MFT állásfoglalására adott korábbi válaszában például ez olvasható:

"Közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, az Intézetben több munkatárs
az elmúlt évtizedek alatt olyan teljesítményt produkált, mintha a bénultság
állapotában lett volna. Ezek a munkatársak most, a minősítés hatására
felismerték, hogy ez a korábbi állapotuk a mostani minősítés rovására
írható."

      Minthogy a "felismeri, hogy p" azt implikálja, hogy p, az idézet
második mondata szerint a munkatársak korábbi állapota ("bénultsága"), a
Boros János-féle minősítés következménye. Számunkra most érdektelen, hogy
Boros hisz az időben visszafelé ható okságban, ti. hogy a későbbi minősítés
kihat a munkatársak korábbi állapotára - ez extrém álláspont, de vannak
hívei. Ami érdekes az az, hogy Boros ezáltal felelősséget vállal a
munkatársak korábbi állapotáért, hiszen "korábbi állapotuk a mostani
minősítés rovására írható". Mármost, ha csakugyan ő a felelős, nem más
munkatársakat kellett volna elbocsátania, hanem önmagát, hiszen saját
bevallása szerint ő maga okozta "bénultságukat".

 

Mostani állásfoglalásában hasonlóképpen egyetért kritikusaival, bár ez is
csak a gondos elemzésből derül ki.

      Írása végén elismeri, hogy azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek,
hogy "abszurdan magasak" a megítélt összegek, s hogy három évre általában
nem adnak többet tízmilló Ft-nál. Első látásra itt két dolog is zavarba
ejtő. 

(1) Miért nyilatkozik ilyet? Azt állítja, hogy csak egyetlen ilyen
pályázatról hallott, Borbély Gáboréról. De több tízmilliós pályázatokat az
OTKA doktoriskolai pályázatának keretében is megítéltek. Mármost egy
intézetigazgató egyetemi tanárnak illik tisztában lennie a pályázati
lehetőségekkel és az elnyerhető összegekkel. Lehet, hogy Boros János sem az
NKTH sem az OTKA nagy összegű pályázatairól nem hallott? De hát a pécsi
filozófiai intézet Weiss János révén mind NKTH-s, mind OTKA támogatásban
részesült. Elképzelhető, hogy Boros János intézetigazgatójaként nem tudott
arról, hogy az általa vezetett intézet egyik szervezeti egysége két
alkalommal is több tízmilliós pályázatot nyert? Soha senki említést nem tett
róla? A pályázatokat Pécsett nem kell évente lejelenteni az egyetemnek? A
nyilatkozat fényében tehát Boros János vagy döbbenetesen tájékozatlan, vagy
tudatosan félrevezeti a közvéleményt.

(2) Miért nyilatkozik egy ilyen kérdésben a Magyar Nemzetnek? Mit gondolt,
mire szeretné a Magyar Nemzet a tőle kapott információt felhasználni? Talán
vasárnapi mellékletben szeretné méltatni Heller Ágnes munkásságát? Vagy
éppenséggel népszavazást akar kezdeményezni, hogy az országgyűlés alkosson
törvényt a Heller Ágnes Díj megalapításáról? Ha valaki, pisztollyal a
kezében, Heller Ágnes holléte után tudakozódik nála, akkor is készségesen
útbaigazítja?

Egy bekezdéssel korábban Boros János ezt írja: "Abszurd és teljes mértékben
visszautasítom a filozófiaellenesség vádját és azt, hogy olyanok cinkosa
lennék, akik támadják a filozófusokat." 

Első olvasásra nyelvtanilag itt valami nem stimmel. A "teljes mértékben"
határozó, az "és" pedig azonos típusú mondatrészeket szokott összekapcsolni,
ám az "abszurd" itt nem határozó. Azonban a mondat elemezhető úgy is, hogy
nyelvtanilag helyes legyen. Bár a "teljes mértékben" határozó, e határozón
belül a "teljes" a "mérték" jelzőjeként szerepel, s az "abszurd"-ot szintén
tekinthetjük a "mérték" jelzőjének. A mondatot tehát parafrazálhatjuk így:
az a mérték, amelyben BJ visszautasítja filozófiaellenesség és a cinkosság
vádját, két jellegzetességgel bír, ti. teljes és abszurd. Ebben az
olvasatban a mondat nemcsak szintaktikailag helyes, de szemantikailag is
illik a következő bekezdéshez: ha valaki tájékozatlanságból vagy tudatosan
olyan információt szolgáltat egy újságnak, amelyet az egészen biztosan
filozófusok támadására fog felhasználni, akkor valóban abszurd elutasítania
a filozófiaellenesség és a cinkosság vádját.

 

Forrai Gábor

Boros János-kutató

 

 

 

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20110131/cc0cf330/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list