[MaFLa] Felhívás

Dr. Kovács József kovjozs at net.sote.hu
Wed May 4 10:52:58 CEST 2011


FELHÍVÁS


Szeretnénk megalakítani a filozófia, pszichiátria és pszichológia 
határterületi kérdéseinek a kutatására szolgáló magyar munkacsoportot, 
melynek neve Hungarian Group for Philosophy, Medicine and Mental 
Health lenne. (HGPM) Ilyen jellegű munkacsoportok ma már számos 
országban léteznek. A legnagyobb ilyen hálózat az USA-beli Association 
for the Advancement of Philosophy and Psychiatry. Az e témával 
foglalkozó nemzetközi folyóirat a PPP (Philosophy, Psychiatry & 
Psychology. (ISSN: 1071-6076) mely 2011-ben a 18. évfolyamába lépett, 
s a The John Hopkins University Press kiadásában jelenik meg. A 
magyar munkacsoport célja az, hogy szervezeti kereteket biztosítson 
azon egyének vagy munkacsoportok számára, akik a pszichiátria, 
pszichológia, s tágabb értelemben a mentális egészség és betegség 
filozófiai kérdéseivel is foglalkoznak. Ez a kutatási terület 
tipikusan határterületi jellegű. Alapvetően a pszichiátriában és a 
pszichológiában előforduló fogalmak, jelenségek filozófiai igényű 
elemzését tekinti feladatának, s mint ilyen sok átfedést mutat a ma 
szinte külön tudományterületként jelentkező neuroetikával illetve a 
bioetikával. Mivel a probléma--jellegéből következően-- 
interdiszciplináris illetve multidiszciplináris jellegű, ezért 
többféle képzettségű és elméleti hátterű szakemberek együttműködését 
igényli. A filozófia, pszichiátria, pszichológia határterületi 
problémáival foglalkozók általában filozófusok, pszichológusok, 
pszichoterapeuták, pszichiáterek, orvosok  vagy biológusok.  
Semmiképpen nem szeretnénk azonban szakterületi korlátok  állításával 
leszűkíteni az e területtel foglalkozók körét. Ezért tagjaink közé 
várjuk mindazokat, akik a fenti problémakör iránt érdeklődnek, 
végzettségtől, foglalkozástól függetlenül. Célunk az, hogy fórumot 
biztosítsunk az ilyen jellegű kutatásokkal vagy problémákkal 
foglalkozók számára. Ennek érdekében rendszeres vitaesteket, 
workshopokat fogunk tartani.
Ennek a felhívásnak a célja az, hogy először címlistát hozzon létre, 
melynek segítségével e-mail-en keresztül majd könnyen értesíteni 
lehet a terület iránt érdeklődőket a szerveződő tudományos 
eseményekről. Mivel határterületi kérdésekről van szó, ma egyetlen 
létező levelezőlista sem fedi le azokat, akik ilyen jellegű kérdések 
iránt érdeklődnek Magyarországon.
A jelentkezés megkönnyítése végett hadd soroljunk fel néhány-- a 
munkacsoport érdeklődési területéhez tartozó-- problémát:
o	A pszichológiai normalitás fogalma, a mentális egészség és betegség 
meghatározásának kérdései, illetve a normalitás határterületi (pl. 
kriminológiai, szociológiai) megközelítése
o	A mentális zavarok klasszifikációjának kérdése
o	Redukcionizmus és antiredukcionizmus a pszichiátriában
o	A magyarázat és a megértés Jaspers-i megkülönböztetésének jelensége 
a pszichiátriában és a pszichológiában
o	A kultúra szerepe a mentális zavarok keletkezésében és meghatározásában

o	A belátási képesség filozófiai és pszichológiai kérdései
o	Az evolúciós pszichiátriai, pszichológiai megközelítés jelentősége 
az Engel-i biopszichoszociális modell kiegészítésére
o	A pszichiátriai zavarok megértésének klasszikus modelljei 
érvényességének vizsgálata (a pszichoanalitikus modell, a 
kognitív-viselkedésterápiás modell, a fenomenológiai-hermeneutikai 
modell, a neurobiológiai modell, a szociális konstrukcionista modell, 
stb.)
o	Az agykutatás öndefinitív, reflexiós kérdéseiA kérdés irodalmából az idő rövidsége miatt most csak néhányra utalunk 
 a kezdeti tájékozódás megkönnyítése végett is:
o	a PPP számaira
o	Simon Baron-Cohen (1997): The Maladapted Mind. Classic Readings in 
Evolutionary Psychopathology. East Sussex: Psychology Press, Publishers.
o	Michael Foucault írásai
o	K.W.M. (Bill) Fulford--Katherine J. Morris--John Z. Sadler--Giovanni 
Stanghellini (eds.) (2003): Nature and narrative. An Introduction to 
the new philosophy of psychiatry New York: Oxford University Press
o	K.W.M. (Bill) Fulford--Tim Thornton--George Graham (2006): Oxford 
Textbook of Philosophy and Psychiatry. Oxford: Oxford University Press
o	Grant Gillett (1999): The Mind and Its Discontents. An essay in 
discursive psychiatry. Oxford--New York: Oxford University Press
o	Allan V. Horwitz (2002): Creating Mental Illness. Chicago--London: 
The University of Chicago Press.
o	Jennifer Radden (ed.) (2004): The Philosophy of Psychiatry. A 
Companion. Oxford--New York: Oxford University Press (p. 54-55)
o	John Z. Sadler (2002) (ed.): Descriptions and Prescriptions. Values, 
Mental Disorders, and the DSMs. Baltimore--London: The John Hopkins 
University Press
o	Edward Shorter (1997): A History of Psychiatry. New 
York--Brisbane--Toronto: John Wiley & Sons, Inc.
o	Anthony Stevens--John Price (2000): Evolutionary Psychiatry. (Second 
edition.) London--Phialdelphia: Routledge.
o	M.R. Bennett - P.M.S. Hacker (2003): Philosophical foundations of 
neuroscience. Malden-Oxford: Blackwell.
o	Thomas Szasz irásai
o	Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a 
pszichoterápiában.
Budapest, 2007. Medicina könyvkiadó (p. 677) Teljes terjedelemben 
ingyenesen elérhető a következő internet-címen:  
http://real-d.mtak.hu/347/

A munkacsoport alapító tagjai:

o	dr. Gádoros Júlia pszichiáter, gyermekpszichiáter, orvos- és 
tudományos igazgató
o	dr. Halász József orvos, tudományos koordinátor
o	dr. Kovács József, orvos, filozófus, bioetikus, pszichoterapeuta, 
egyetemi tanár
o	dr. Szolnoki Nikolett, gyermekpszichiáter, igazgató főorvos

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk a név, cím, telefon és 
e-mail elérhetőségek feltüntetésével, hogy szeptemberi workshopunkra 
mindenki számára értesítést küldhessünk.

halaszjoe at gmail.comBudapest, 2011. május 3.

Dr. Kovács József
egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet
Bioetika Részleg
1089. Budapest VIII. Nagyvárad tér 4. 1919-es szoba (XIX. emelet)
Postacím: Budapest Pf. 370 H-1445
Intézeti telefon: 210-2953
Közvetlen telefon: 210-2930/56350, 210-2940/56350
Fax: 210-2955
E-mail: kovjozs at net.sote.hu
Honlap: http://www.magtud.hu

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/maflaMore information about the MaFLa mailing list