[MaFLa] Barátaink szíves tájékoztatására

Tamás Miklós miklos.tamas at ella.hu
Wed Jan 26 19:05:54 CET 2011


2011. január 16-i nyilatkozatunk:

>> Atlantisz Könyvsziget Barátaink szíves tájékoztatására:
>> Az Atlantisz megtiszteltetésnek tekinti, hogy olyan kiváló 
>> tudósokkal kapcsolatban említik, mint Steiger Kornél vagy Radnóti 
>> Sándor. Büszkék vagyunk a nemzetközi megbecsülésnek is örvendő új 
>> magyar Platón-összkiadásra, a magyar filozófia és klasszika- 
>> filológia utóbbi évtizedeinek e kiemelkedő szakmai teljesítményére. 
>> Nagyszerűnek és különleges eredménynek tartjuk, hogy e hatalmas 
>> munkára több egyetem tanszékeit összefogó, különböző generációkhoz 
>> tartozó tudományos műhely jött létre. Teljesítménye sokáig 
>> mértékadó lesz a művelt közönség körében. A műveltében. Ami a 
>> támogatást illeti, annak - úgy tudjuk -, kb. 20%-a az ELTE kezelési 
>> költsége, a maradék harmada jutott 10 Platón-kötet kiadásra. Ezek 
>> nem újrakiadások. Vagy teljesen új fordítások a korábbi 
>> használhatatlanok helyett, vagy mondatról mondatra átdolgozottak, 
>> jórészt újrafordítottak. (Ilyenkor két jogdíjat kell fizetni, 
>> hiszen a réginek is vannak jogai.) Valamennyit nagyon komoly 
>> tanulmányok, nagyterjedelmű és alaposságú jegyzetek kísérnek. A 
>> fordító mellett az erre jutó nem túl nagy összegen a jegyzetírók, 
>> tanulmányírók (van kötet, melyet több tanulmány is kísér), szakmai 
>> és nyelvi kontrollszerkesztők (egy-egy kötet pl. filozófus, görögös 
>> és történész lektort is kívánhat), kiadói szerkesztők, tördelők (a 
>> "Stephanus-számok" miatt speciálisan bonyolult a tördelés), s a 
>> nyomda osztoztak. A kiadó természetesen minden fillérrel elszámolt. 
>> S nem akármilyen fordítók, lektorok ők: az ógörög filozófiai nyelv 
>> legjobb ismerői, kutatói. E fordítási feladatot a világon mindenütt 
>> a legnehezebbek és legnagypbb megbecsülésnek örvendők közé 
>> sorolják. A nem könyvkiadásra fordított - tehát nem általunk 
>> felhasznált - nagyobb összeget az ezzel gazdálkodók feltehetően a 
>> hihetetlen nagy feladatot jelentő előzetes kutatásokra, a Platón- 
>> kutatás mai vitáiról informáló konferenciákra, s persze 
>> szakirodalomra fordították. Az talán érthető, bár szomorú, ha 
>> kulturálatlan emberek azon gúnyolódnak, mire jó a filozófia, mire 
>> való a művészet, a zene stb. Miért is kell pár évtizedenként 
>> újrafordítani a klasszikusokat, pl. Shakespeare-t? Műveletlenségük 
>> talán nemcsak az ő hibájuk. De legalább a derék, olvasott-olvasó 
>> ember szedje össze magát, ha ez ügyben megszólal! Mert éppenséggel 
>> volna mit mondani a magyar kultúra színe-javának védelmében.

>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20110126/5fb5a78d/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list