[MaFLa] ugyek

Ropolyi Laszlo ropolyi at caesar.elte.hu
Sun Jan 23 18:17:31 CET 2011


Tisztelt Kollegak!

Ugy remlik, hogy ezen a listan eddig valami miatt meg nem jelent meg az 
MFT Elnoksegenek - mas forumokon intenziven vitatott - kozelmultbeli 
allasfoglalasa, valamint a "filozofiai elet" legutobbi fejlemenyeivel 
kapcsolatos ujabb peticio felhivasa se.

Ha ezugyben tevednek, elnezest kerek.

---------------------------------------------

Állásfoglalás

A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége mély megdöbbenéssel figyelte az 
elmúlt egy hétnek a filozófiára vonatkozó, a médiában zajló eseményeit. 
Azt a .vitát., amely az NKTH 2004-ben és 2005-ben odaítélt pályázatainak 
részleteiről folyt. Ez a .vita. a végső eszkalálódása annak a szakmán 
belüli konfliktusnak, amely már kb. egy-másfél év óta tart. Minden 
érintettnek be kell látnia, hogy ezt a konfliktust, nemhogy megoldani, de 
még kezelni sem sikerült. Most már csak egy vigaszunk lehet: innen nincs 
tovább út. Ilyen körülmények között a Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége 
kötelességének látja, hogy még egyszer megszólítsa a releváns 
célcsoportokat.

(1) Mindenekelőtt a szakmabeliekhez szeretnénk fordulni, tanárokhoz, 
diákokhoz, kutatókhoz. Legelőször is nekik szeretnénk elmondani, hogy a 
szóban forgó pályázatok (alapvetően) állásteremtő pályázatok voltak. 
Mindannyian tudjuk, hogy fiatal emberként ma mennyire nehéz bekerülni az 
egyetemi és akadémiai intézetekbe. Ezek a pályázatok ehhez szerettek volna 
áthidaló megoldást nyújtani. A pályázatok eredményeként számos fiatal 
tudományos karrierje el tudott indulni; sokan befejezték 
disszertációjukat, ösztöndíjakat nyertek, néhányan álláshoz is jutottak 
stb. Legalább ugyanilyen fontos, hogy három éven keresztül különböző 
kutató-műhelyek jöhettek létre egyetemi tanszékekhez vagy akadémiai 
intézetekhez kötődve. Ennek keretei között műhely-szemináriumokra, 
konferenciákra került sor, tanulmánykötetek és folyóiratszámok születtek. 
A pályázatok eloszlása is egyedülállóan igazságos volt: a kuratórium három 
fővárosi és három vidéki műhely kialakulását támogatta. (Csak megjegyezni 
szeretnénk, hogy az utolsó pályázat lejárta után a filozófia többé nem 
részesült ilyen műhelyteremtő pályázatokban. Az OTKA-ban pl. a filozófia 
évek óta nem kapott nagy összegű támogatást.)

(2) Másodszor a filozófián kívüli diszciplínák képviselőihez szeretnénk 
fordulni: a természettudományok, a társadalomtudományok és más 
szellemtudományok művelőihez. Nekik szeretnénk elmondani, hogy a 
filozófusok egy jó része áldozatos és aszketikus munkával járult hozzá az 
elmúlt évtizedek magyar könyvpiacának felvirágoztatásához, fordításokkal, 
monográfiákkal, tanulmánykötetekkel. A honoráriumok, ha valaha voltak is, 
az elmúlt években szép lassan elapadtak. A filozófusok nagy része szegény 
ember. Munkáját megszállottságból végzi, és semmi mással nem rendelkezik, 
csak a becsületével (hogy Heller Ágnes Magyar Narancsban megjelent 
interjúját idézzük). Ugyanakkor a filozófia mindenkori feladatai közé 
tartozik, hogy a társadalmi és politikai kérdésekben princípiumokra 
támaszkodva állást foglaljon. Ebből kifolyólag érzékeny és polemikus 
viszonyban áll a mindenkori hatalommal. De ettől eltekintve azt 
mondhatjuk, ami most a filozófiával történik, az bármelyik diszciplínával 
megeshet: a kémiával, a szociológiával vagy a nyelvészettel. Bármikor 
kialakulhat egy olyan masszív értelmiség-ellenes hangulat, amelynek minden 
szakma a kárvallottja lehet. Ezért nagyon reméljük, hogy bízhatunk más 
szakmák képviselőinek szolidaritásában.

(3) A következő lépésben az újságírókhoz és a média szereplőihez 
szeretnénk fordulni. Ők tudják a legjobban, . s ezt az elméleti 
szakirodalom is megerősíti . hogy munkájukra egyetlen nagy veszély 
leselkedik, a hatalommal való összefonódás. Ez ugyanis azt az érzést 
kelti, hogy mindent lehet és szabad. Ezért fájlaltuk mindnyájan (vagyis 
filozófusok és újságírók közösen) ezt a címet: .Félmilliárdot .kutattak 
el. Hellerék.. Tekintsünk el most a cím összes stiláris sutaságától, és 
csak a benne lévő önkényeskedéseket gyűjtsük össze. (a) A pénzösszeget 
mindig fel lehet srófolni egy látványos szintre, ehhez csak megfelelő 
számú . egymással egyébként nem összefüggő . ügyet (pályázatot) kell 
összegyűjteni. (b) A .kutattak el. kifejezés nem létezik magyarul, még 
akkor sem, ha idézőjelbe tesszük; tulajdonképpen azt jelenti, hogy zsebre 
vágtak. Ehhez persze el kell hallgatni a pályázat alapvető karakterét, 
azt, hogy műhelyteremtő pályázat volt, hogy rengetegen dolgoztak benne 
stb. Azt, hogy a pályázatokban szinte kizárólag a fiatalok bérköltségei 
szerepeltek, azt, hogy egy tudományos segédmunkatársi állás három évre az 
összes járulékkal, kezelési költséggel és a rá vetített rezsivel együtt 
majdnem tíz millió Ft-ra rúg. (c) És végül ki kell keresni a legnagyobb 
nevet, és az egész csoportot köré kell elrendezni, valamiféle 
szervezettséget vagy összeesküvést sugallva. Szép, de az egész egyetlen 
hatalmas hazugság.

(4) Végül a közvéleményhez szeretnénk fordulni, újságolvasókhoz, televízió 
nézőkhöz, rádió hallgatókhoz. Mindannyian tudjuk, hogy élnünk egy szegény 
országban adatott. És a rendszerváltozás sem hozta meg a kívánt jólétet, 
az ország gazdasági értelemben benne maradt egy félperifériás helyzetben. 
Ennek következtében nagyon sok frusztráció gyűlt össze. Ilyen körülmények 
között mi sem könnyebb, mint azt gondolni, hogy azért vagyunk ilyen 
szegények, mert a pénzek elfolynak, mert egyesek vagy talán sokan lopnak. 
És azt is be kell látnunk, hogy számos korrupciós eset joggal erősíti ezt 
a benyomást. De azt is tudnunk kell, hogy néha hajlamosak vagyunk ezt a 
lépést túl gyorsan végrehajtani, prejudikálni, anélkül, hogy 
tájékozódnánk.
A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége csak abban bízhat, hogy a 
közvélemény is úgy gondolja, hogy ezek a meghurcoltatások gyanúsak, mivel 
túl szorosan összefüggnek a politikával.

Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, 2011. január 14.

A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége

-----------------------------------------

El a kezekkel a magyar filozófusoktól! Hands off the Hungarian 
Philosophers!: http://www.petitiononline.com/logosz/petition.html

-----------------------------------------

Udvozlettel:

Ropolyi Laszlo

-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list