[MaFLa] Konferencia az 1945 utáni magyar történetírásról

Adam Takacs takacsadam at hotmail.com
Thu Nov 17 10:26:55 CET 2011


 
Kedves Kollégák!
 
Engedjék meg, hogy egy olyan programra hívjam fel a figyelmet, amely ugyan nem filozófiai témájú, de a filozófus kollégák érdeklődésére is számot tarthat.
 
Üdvözlettel:
 
Takács Ádám


Historiográfiai konferencia az 1945 utáni magyar történetírásról
Az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék
és a DE BTK "A magyar nemzettudat modernkori emlékezethelyeit kutató" Munkacsoportja és Historiográfiai Munkacsoportja szervezésében

November 24. csütörtök
9.30-10.00: Megnyitó - Glatz Ferenc (MTA): Történettudomány a II. Világháború után: Magyarország és Európa
Levezető elnök: Kövér György
10.00-10.30: Holger Fischer (Universität Hamburg): "Historiographie im sozialistischen Ungarn - Versuch einer Periodisierung aus westlicher Perspektive" (Történetírás a szocialista Magyarországon - periodizációs kísérlet, nyugati perspektívából)
10.30-11.00: R. Várkonyi Ágnes (ELTE): Végig nem vitt viták (a koraújkor kérdései 1945-1986 között)
11.00-11.30: Hozzászólások, vita, kávészünet
Levezető elnök: Pál Judit
11.30-11.50: Vörös Boldizsár (MTA): "Ha az egészet még be is kellett vonni marxista mázzal". Néhány sajátos eljárás a szakmai eredmények közreadásánál az 1949- 1989 közötti magyar történettudományban
11.50-12.10: Apor Péter (CEU): Összehasonlító marxista történetírás Magyarországon és nemzetközi környezete 
12.10-12.30: K. Horváth Zsolt (ELTE): Retroaktív párttörténetírás: a munkáskultúra célzatos hiánya a kádári történeti kánonból
12.30-13.00: Hozzászólások , vita, kávészünet
13.00-14.00: Ebéd
Levezető elnök: Erős Vilmos
14.00- 14.20: Kövér György (ELTE): A magyar gazdaságtörténet-írás ötéves tervei
14.20-14.40: Pók Attila (MTA): Miért nem volt Magyarországon "Historiker-Streit"?
14.40-15.00: Szijártó István (ELTE): A mikrotörténelem Magyarországon
15.00-15.30: Hozzászólások, vita, kávészünet 
15.30-16.30: Könyvbemutató. Tibor Frank-Frank Hadler (szerk.): Disputed Territories  and Shared Pasts. Bemutatja: Frank Tibor
16.30-18.00: Kerekasztal beszélgetés Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19-20. században - nemzetközi kitekintéssel c. művéről: Pók Attila, Halmos Károly, Lévai Csaba, Erős Vilmos részvételével, moderátor: Takács Ádám
November 25. péntek
Levezető elnök: Pók Attila
10.00-10.20: Frank Tibor (ELTE): Magyarország az újabb angol-amerikai történeti irodalomban
10.20-10.40: Standeisky Éva (1956-os Intézet): Tétova újraértelmezések. Magyarország második világháború utáni évei a rendszerváltozás utáni történetírásban
10.40-11.00:  Lévai Csaba (DE): Az amerikai "prezentista-relativista" történetírók (Charles A. Beard, Carl L. Becker) megítélése a magyarországi történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában és a rendszerváltást követően
11.00-11.30: Hozzászólások, vita, kávészünet
Levezető elnök: Lévai Csaba
11.30-11.50:  Takács Ádám (ELTE): A történetírás ideológiai funkciói Magyarországon a 1960-as és 70-es években.
11.50-12.10: Pál Judit (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár): Az erdélyi társadalomtörténet-írás helyzete 1945 után
12.10-12.30: Halmos Károly (ELTE): Erdei Ferenc társadalomfelfogásának utóélete
12.30-12.50: Erős Vilmos (DE): Historiográfia-írás 1945 után
12.50-13.30: Hozzászólások, vita
ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára, Budapest VIII. ker., Múzeum krt. 6-8. Főépület, I. em. 115. 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20111117/a739f9fe/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Historiogr?fia konferencia megh?v?.pdf
Type: application/pdf
Size: 61210 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20111117/a739f9fe/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list