[MaFLa] Konferenciafelhívás_Interszubjektivitás_és_kulturális_tapasztalat

Kenéz László kenez.laszlo at gmail.com
Fri Nov 12 16:17:32 CET 2010


Interszubjektivitás és kulturális tapasztalat2010. december 18. szombatELTE BTK Filozófia Intézet, Bence terem

Az interszubjektivitás problémája meghatározó szerepet játszik a
fenomenológiai hagyományban és az egész XX. századi filozófiában. A probléma
szerteágazó aspektusai közül (alter ego tapasztalata, az objektivitás
konstitúciója, etikai aspektusok) jelen konferencia célja az
interszubjektivitás és a kulturális értelemképződés kapcsolatának
vizsgálata. A konferencián, a szekciók szervezőelveként, az alábbi kérdések
megvitatását javasoljuk:-    Léteznek-e tiszta, kulturális befolyásoktól mentes gondolkodási és
tapasztalati alakzatok? Ha igen, melyek ezek? Ha nem, vajon miként érhetőek
tetten minden tapasztalatban a történetiség és a hagyomány hatásai?

-    A konvencionális jelek és a szimbólumok vajon külsődleges kísérői-e
a nyelvi és tapasztalati jelentésnek vagy konstitutáló szerepük van? Ha
konstituáló szerepük van, miben áll-e funkció?

-    A kulturálisan eltérő tárgyhasználati módok vajon befolyásolják-e a
tárgyiság általános fogalmát? Ha igen, következik-e ebből, hogy a tárgyiság
mint olyan mindenkor interszubjektív értelemösszetevőket hordoz?

-    A nyelv és a kultúra mennyiben vesz részt a tudat és az öntudat
fogalmainak kialakításában? Másként, létezik-e s ha igen milyen vonásokat
mutathat egy teljességgel nyelv nélküli, kultúrafüggetlen elme?

-    Milyen interszubjektív tapasztalati vonások jellemzik az
emlékezetet, különös tekintettel a kulturális emlékezetre és a múlthoz való
közösségi viszonyulásra? Milyen interszubjektív vonások jellemzik az egyéni
és a közösségi képzeletet, a jövőhöz való viszonyulást?

-    Milyen tapasztalatokban tárulhat fel számunkra a mindennapi
életvilágunk kultúrájának és a magaskultúrának az elkülönülése? És
összefüggése? Miként élhetjük és érthetjük meg a magaskultúra értékességét
és hasznosságát vagy éppen értéktelenségét és haszontalanságát mindennapi
életünk és boldogulási törekvéseink felől.A konferencián 20 perces előadásokra és az előadást követő 10 perces vitára
nyílik lehetőség. A szervezők a program összeállításában előnyben részesítik
a megadott témákhoz szorosan kapcsolódó előadásokat.A jelentkezést és az absztraktokat az alábbi címre várjuk:info(kukac)fenomenologia(pont)hu <http://fenomenologia.hu/>Jelentkezési határidő:2010. december 6. A konferencia szervezői:Ullmann Tamás, Toronyai Gábor, Kenéz László
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20101112/8e1f14e9/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list