[MaFLa] Felhívás: International Philosophy Olympiad 2011

Attila Pato attila.pato at gmail.com
Wed Oct 13 21:23:43 CEST 2010


*TÁRGY:** Nemzetközi Filozófiai Olimpia (IPO)***

*19. IPO - 2011. május*

*Bécs, Ausztria **FELHíVÁS*Tisztelt Kollégák!A *Magyar Filozófia Társaság** (MFT) *nevében felhívjuk valamennyi
*középiskolai
filozófiatanár * és *egyetemi filozófia tanszék* figyelmét a* 19. Nemzetközi
Filozófiai Olimpia* (IPO) epizódjára!Az IPO elsődleges célja szerint középiskolás diákok számára nyújt alkalmat
filozófiai készségeik nemzetközi szintű megmérettetésére és fejlesztésére.
Ezen túl további célokkal bír és olyan eredményeket ért, illetve érhet el,
amelyek ennél jóval szélesebb kontextusban teszik értelmezhetővé a *Filozófiai
Olimpiát*.

 Elsődleges jelentőséggel bírnak az alábbi szempontok:

  - a *hazai környezetben* a középiskolai filozófia oktatás színvonalának
  emelése: az OKTV mellett az IPO-nak is komoly szerepe van a* fesőfokú
  filozófiaoktatás utánpótlásának orientálása tekintetében*.
  - *nemzeti szinten* a középiskolai és az egyetemi filozófiaoktatás
  kapcsolatainak erősítése: az *érdekérvényesítés* hatékonyságának
  erősítésében is szerepe lehet.
  - *nemzetközi szinten* a résztvevő tanárok és diákok tartósnak mutatkozó
  kapcsolatokat építenek ki. A középiskolák szintjén a *szakmai
  tapasztalatgyűjtés* is jelentékeny tényező.
  - a hazai filozófia oktatás - az általános viszonyokat tekintve - nem
  nyújt elég erős kereteket az írás, és különösen egy gondolatilag és
  formailag is *színvonalas esszé* megírásának gyakorlatához. A nemzetközi
  tapasztalatok e téren is figyelemre méltó adalékkal szolgálhatnak.A 19. IPO-t 2011-ben az osztrák kollégák Bécsben szervezik. A részvételre a
magyarországi IPO válogató két legeredményesebb diákja, illetve a nyertes
diák felkészítő tanára jogosult. A válogató versenyre az *Országos
Középiskolás Tanulmányi Versenyek* legjobb 30 helyezettje kap meghívást. A
verseny-nyelvek: *angol*, *német*, *francia* és figyelem, kísérleti
jelleggel a *spanyol*! A felkészülés során tehát érdemes az idegen nyelvű
tagozatos diákokra is figyelmet fordítani - természetesen kellő időt és
erőt biztosítva minden diák felkészülése számára.

AZ MFT honlapján olvasható az IPO magyar vonatkozású története:

http://www.mft-hps.hu/ipo_esemenyek.html

A félreértések kedvéért szükséges megjegyezni, hogy az IPO-részvétel
eredménye sajnos nem jár semmilyen felvételi kedvezménnyel. Mint oly sok
területen, itt is szükség volna az érdekérvényesítés erősítésére!

Az *International Philosophy Olympiad* elérhető az MFT honlapján (
www.mft-hps.hu), illetve: http://www.fisp.org/olympiad.htmlKérjük az érdeklődő tanárokat, hogy keressék az *MFT Középiskolai Tanári
Munkacsoportot*, illetve az *MFT Titkárságát!**Pató Attila               Laczkó Sándor
Takács Márta*

IPO Magyarország         MFT főtitkár
MFT KT Munkacsoport

*attila.pato at gmail.com* <attila.pato at gmail.com>*     **
laczkos at bibl.u-szeged.hu* <laczkos at bibl.u-szeged.hu>*         **
martusia at freemail.hu* <martusia at freemail.hu>* *

-- 
Dr. Pató Attila
attila.pato at gmail.com
patoattila at yahoo.com
tel: + 420 77 302 31 02
tel: + 36 20 481 82 04
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20101013/fac75ad9/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list