[MaFLa] felhívás

Schmal Dániel schmal.daniel at chello.hu
Thu May 6 13:17:13 CEST 2010


FelhívásA Magyar Filozófiai Szemle a "kauzalitás" témakörébe vágó tanulmányokat vár a lap 2010/3-as számába.Az oksággal kapcsolatos kérdések az antikvitástól fogva máig a filozófiai elemzések kitüntetett tárgyát képezik, miközben a fogalom számos történeti változáson ment keresztül. A kauzalitás többrétegű, gazdag arisztotelészi felfogását, amely a világban található dolgok és események kapcsolatait egy teleologikusan rendezett univerzum részeként vizsgálja, a 17. században a hatóokság kitüntetett szerepe váltja fel. A hagyományos problémákat az okkazionalizmus és Hume óta egy sor újabb kérdés egészíti ki, illetve váltaja fel. Máig nyitott kérsés, hogy miben is áll két esemény kauzális viszonya. Elemezhető-e más metafizikai fogalmak segítségével, vagy redukálhatatlan reláció? Egyáltalán, események közötti viszony-e vagy más relátumai vannak? Helyes-e Hume intuíciója, amely szerint az okság csupán regularitás; vagy létezik szinguláris kauzalitás is, netán a kauzalitás az emberi cselekvésre épül? Ha a hume-i meglátás helyes, vajon általánosíthatók-e a regularitáselméletek indeterminisztikus folyamatokra, amint azt a valószínűségi kauzális elméletek teszik, vagy modális szituációkra az okság kontrafaktuális elméletei jegyében? Van-e a mentálisnak oksági ereje, és hogyan viszonyul ez a fizikai kauzalitáshoz? Mi az okság viszonya a többi jelentős ismeretelméleti, metafizika és tudományfilozófiai fogalomhoz: a magyarázathoz, konfirmációhoz, a természettörvényekhez, a diszpozíciókhoz, a determinizmushoz stb? És végül, milyen szerepet tölt be a kauzalitás a modern természet- és társadalomtudományokban?

 

E témakörben várjuk tehát a tanulmányokat a filszemle at webmail.phil-inst.hu címre.

 A beküldési határidő: 2010. szeptember 15.A Szemle szerkesztősége
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20100506/fcbe7778/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list