FW: [MaFLa] felhívás

M.Redei at lse.ac.uk M.Redei at lse.ac.uk
Wed May 12 13:34:57 CEST 2010


Nem kene irni valamit? 
 
Miklos
 
PS A kiado ugyeben meg a heten jelentkezem, igerem. 
 

________________________________

From: mafla-bounces at phil.elte.hu [mailto:mafla-bounces at phil.elte.hu] On Behalf Of Schmal Dániel
Sent: 06 May 2010 12:17
To: MAFLA
Subject: [MaFLa] felhívás


Felhívás

 

A Magyar Filozófiai Szemle a "kauzalitás" témakörébe vágó tanulmányokat vár a lap 2010/3-as számába.

 

Az oksággal kapcsolatos kérdések az antikvitástól fogva máig a filozófiai elemzések kitüntetett tárgyát képezik, miközben a fogalom számos történeti változáson ment keresztül. A kauzalitás többrétegű, gazdag arisztotelészi felfogását, amely a világban található dolgok és események kapcsolatait egy teleologikusan rendezett univerzum részeként vizsgálja, a 17. században a hatóokság kitüntetett szerepe váltja fel. A hagyományos problémákat az okkazionalizmus és Hume óta egy sor újabb kérdés egészíti ki, illetve váltaja fel. Máig nyitott kérsés, hogy miben is áll két esemény kauzális viszonya. Elemezhető-e más metafizikai fogalmak segítségével, vagy redukálhatatlan reláció? Egyáltalán, események közötti viszony-e vagy más relátumai vannak? Helyes-e Hume intuíciója, amely szerint az okság csupán regularitás; vagy létezik szinguláris kauzalitás is, netán a kauzalitás az emberi cselekvésre épül? Ha a hume-i meglátás helyes, vajon általánosíthatók-e a regularitáselméletek indeterminisztikus folyamatokra, amint azt a valószínűségi kauzális elméletek teszik, vagy modális szituációkra az okság kontrafaktuális elméletei jegyében? Van-e a mentálisnak oksági ereje, és hogyan viszonyul ez a fizikai kauzalitáshoz? Mi az okság viszonya a többi jelentős ismeretelméleti, metafizika és tudományfilozófiai fogalomhoz: a magyarázathoz, konfirmációhoz, a természettörvényekhez, a diszpozíciókhoz, a determinizmushoz stb? És végül, milyen szerepet tölt be a kauzalitás a modern természet- és társadalomtudományokban?

 

E témakörben várjuk tehát a tanulmányokat a filszemle at webmail.phil-inst.hu címre.

 A beküldési határidő: 2010. szeptember 15.

 

A Szemle szerkesztősége


Please access the attached hyperlink for an important electronic communications disclaimer: http://www.lse.ac.uk/collections/planningAndCorporatePolicy/legalandComplianceTeam/legal/disclaimer.htm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20100512/97335076/attachment.html>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT16480640.txt
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20100512/97335076/attachment.txt>


More information about the MaFLa mailing list