[MaFLa] Fenomenológia_Műhely_A_ritmus_Földes_Tibor

Kenéz László kenez.laszlo at gmail.com
Fri Apr 23 10:20:08 CEST 2010


A Műhely a ritmus fogalma köré szerveződő tematikus sorozatának
következő alkalmán 2010. április 29-én, 17.30 órai kezdettel Földes
Tibor tart előadást "Archívum és ritmus" címmel a Filozófia
Intézetben. Az előadás összefoglalója alább, illetve nyomtatható
formátumban a csatolt fájlban olvasható.

Időpont: 2010. április 29., csütörtök, 17.30 óra
Helyszín: ELTE BTK Filozófia Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
"i" épület), Bence terem


Földes Tibor: Archívum és ritmus
Összefoglaló

A Műhely eddigi alkalmai alatt kirajzolódni látszik egy kép a ritmus
egy lehetséges fenomenológiai elemzéséről: a ritmus egyfajta
plasztikus, egyszerre meghatározó és reflektáló, transzcendentális
erő, képesség, amely alanya és tárgya annak a folyamatnak, amelyet ő
maga határoz meg. Kissé patetikusabban: a ritmus archetípusa az
önmagát érző táncoló test. Talán a másik paradigmatikus példaként
említhető Az eltűnt idő nyomában-ban található váltógazdálkodása a
szerelmeknek- legalábbis abban a formában, ahogy Deleuze azt a
Proust-ról szóló könyvében elemzi. (Deleuze: Proust. Atlantisz, 2002).
Minden egyes eltérő szerelem a Szerelem Ideájának ritmikájában
valamiképpen ismétli az azt megelőzőt, miközben retrospektíven nézve a
korábbi előrevetíti örökösét.  A ritmus a differencia és az ismétlés
logikáját működteti. Az olyan, elvileg előreláthatatlan lehetőségeket
aktualizál, amelyek egyúttal megnyitnak egy olyan múltat, amely
sohasem volt jelen, a lehetett volna modalitását. A ritmus tehát egy
olyan mindent átható szintézis, amelyben az általa felbukkanó elemek
folytonosan egymásba hajlanak, egymást tükrözik vissza.

A problémafelvető előadásomban ezzel a ritmus felfogással szemben
szeretném kijátszani azt a kártyát, amire az a sajátos történeti terep
ad lehetőséget, amit Foucault archívumnak nevez. A tudás
archeológiájának (Atlantisz, 2001) egyik központi problémája a
folytonossághiány léte a történeti anyagban: "Micsoda paradox fogalom
ez a folytonossághiány: hiszen egyszerre eszköze és tárgya a
kutatásnak, hiszen ő maga határozza meg azt a mezőt, amelynek
következménye..."(Foucault 2001: 15)

Azt szeretném megvizsgálni, hogy Foucault e központi fogalom
segítségével, hogyan ritmizálja a módszere által feltárandó
beszédképződmények létét, amelyek elvileg vonják ki magukat bármifajta
szintézis modell látómezejéből. "A beszédképződmény tehát nem
kifejlődőben lévő totalitás, amelynek megvolna a sajátos
tehetetlensége, s amely magával vinné egy meg nem fogalmazott
beszédben azt, amit többé már nem mond, vagy még nem mond, vagy ami
azonnal ellentmond neki, ez nem valami gazdag és nehéz csírázási
folyamat, hanem hiányok, ürességek, távollétek, korlátok,
körülhatárolások eloszlása."(Foucault 2001: 155)

Az archívum e fajta "pozitivista", ritkítási topológiája teljesen
másfajta logikát működtet, mint amit egy fenti ritmus fogalom
feltételez. Így tehát felmerül a kérdés, hogy noha e két filozófus-
mármint Deleuze és Foucault-munkáikban mindketten olyan klasszikus
filozófiai fogalmak erodálását hajtják végre, mint az identitás, az
ugyanaz és a reprezentáció, az eltérő terep, amin a módszerüket
játékba hozzák, miképpen implikálják az eltérő filozófiai arzenált.
Ahogy azt archeológia nagyszabású utolsó mondata jelzi: " A beszéd nem
az élet, ideje nem a ti időtök, nem fogtok kiengesztelődni a
halállal..."(Foucault 2001: 269) A történeti idő nem a tapasztalatban
feltáruló idő. Teljesen másfajta fenomén fogalmat működtetnek, eltérő
fenomenalizálódási és individualizálódási folyamatokat írnak le,
különböző modalitási struktúrát feltételeznek. A múlttal, ami soha nem
volt jelen szemben áll a kijelentések olyan léte, ami nem lehetett
más, mint ami.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: FM_20100429_Foldes.pdf
Type: application/pdf
Size: 116053 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20100423/44b01625/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list