[MaFLa] MagyarFilozofiaiSzemle2010.2

B éla Mester mester at webmail.phil-inst.hu
Thu Jan 14 15:17:41 CET 2010


Kedves Kollégák!

A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztősége május 31-ig várja az írásokat 2010/2. számába. A számba magyar nyelvű írásokat várunk körülbelül egy íves (40.000 karakteres) terjedelemben. A beérkezett kéziratokat független bírálók értékelik. E szám témája:

A test

A test a nyugati filozófiának valamilyen, gyakran változó értelemben mindig is alapproblémája volt a test-lélek viszony klasszikus, sokszor már unalmasnak tűnő kérdésétől kezdve a szónak a nem emberi testekre való átviteléig. Gyakran szerepelt a test különböző kozmológiai modellek kulcsszavaként, vagy a politikafilozófia nélkülözhetetlen modelljeként. A szónak ezeket a használatait természetesen rutinszerűen vádolták azzal, hogy félrevezető metaforák foglyaivá teszik a(z égi, politikai vagy más) testekkel operáló kozmológiai, politikai és egyéb elméleteket, ugyanakkor nemigen tudjuk elképzelni ezeket az elméleteket hasonló metaforák használata nélkül. Az emberi test azonban akár a lélekkel való viszonyától és a szó metaforikus használatától eltekintve is a filozófiai vizsgálódás tárgyává válhat, gondoljunk csak a napjainkban népszerű test-fenomenológiai vizsgálódásokra, vagy akár a bioetika meggondolásaira. A folyóiratszám semmilyen értelemben nem kíván irányzatos lenni: a fönt érintett minden problémával kapcsolatban fölmerülő bármely lehetséges filozófiai álláspont mellett érvelő írásokat szívesen látunk a lapszámban.

A kéziratokat a < filszemle at webmail.phil-inst.hu > címre kérjük.

A szerkesztőség nevében lapszám felelőse,

Mester Béla


_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/maflaMore information about the MaFLa mailing list