[MaFLa] Semmi nincs úgy 2.

Bárány Tibor barany.tibor at gmail.com
Tue Sep 1 12:05:17 CEST 2009


MEGHÍVÓ


Az Erasmus Kollégium Nyelv - nyelvfilozófia - nyelvi ismeretterjesztés
kutatócsoportja szeretettel várja Önt

"Semmi nincs úgy 2."

című

nyilvános konferenciájára.Időpont:   Szeptember 8., kedd, 10-1730

Helyszín:  MTA Nyelvtudományi Intézet (Bp., VI., Benczúr u. 33.),
földszinti előadóterem


"Semmi nincs úgy 2."

1. ... a kognitív pszichológiában

10:00 - 10:15 Csibra Gergely: A szavak természete csecsemőkorban:
asszociációs vagy referenciális jelek?

10:15 - 10:25 vita

10:25 - 10:40 Takács Boglárka: Nem az, aminek látszik

10:40 - 10:50 vita


10:50 - 11:00    kávészünet


2. ... a nyelvfilozófiában

11:00 - 11:15 Somodi Gergő: Metafora és perlokúció

11:15 - 11:25 vita - vitaindító: Pete Krisztián

11:25 - 11:40 Pete Krisztián: A "what is said" pragmatikai dimenziói

11:40 - 11:50 vita - vitaindító: Somodi Gergő

11:50 - 12:05 Forrai Gábor: Matematika mint metafora

12:05 - 12:15 vita - vitaindító: Márton Miklós


12:15 - 12:30    szünet


12:30 - 12:45 Bárány Tibor: Az intenzionalitás mint az intencionalitás
elégséges feltétele

12:45 - 12:55 vita - vitaindító: Gyarmathy Zsófia

12:55 - 13:10 Zvolenszky Zsófia: A szükségszerűség ezer arca

13:10 - 13:20 vita - vitaindító: Bárány Tibor


13:20 - 14:40    ebédszünet


3. ... a sumer nyelvben

14:40 - 14:55 Sövegjártó Szilvia: A sumer allatív poliszémia

14:55 - 15:05 vita - vitaindító: Zólyomi Gábor

15:05 - 15:20 Tanos Bálint: Teljes igei reduplikáció és igei
pluralitás a sumerben történeti-tipológiai megközelítésben

15:20 - 15:30 vita - vitaindító: Zólyomi Gábor

15:30 - 15:45 Zólyomi Gábor: Biklauzális létigés szerkezetek a sumerben

15:45 - 15:55 vita - vitaindító: Sövegjártó Szilvia


15:55 - 16:10    kávészünet


4. ... a nyelvtudományban

16:10 - 16:25 Molnár Cecília Sarolta: Hogyhogy hogyhogy?

16:25 - 16:35 vita - vitaindító: Kálmán László

16:35 - 16:50 Kálmán László: Analógia és szemantika

16:50 - 17:00 vita - vitaindító: Molnár Cecília Sarolta

17:00 - 17:15 Komlósi Boglárka: Az iróniakutatás elméleti dilemmái a
pragmatikában

17:15 - 17:25 vita - vitaindító: Molnár Cecília Sarolta
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: meghivo_semminincsugy2.doc
Type: application/msword
Size: 121344 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20090901/3630143b/attachment.doc>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list