[MaFLa] 4. Pécsi Filozófiai Nyáriiskola 2009 Önismeret

Zsolt Garai garaizs at gmail.com
Fri Apr 17 14:23:26 CEST 2009


Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola

4. Nyári Iskola 2009

ÖNISMERET
Helyszín : Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari
Tanácsterem Ifjúság útja 6.
Időpont : 2009. június 29-július 4.

A nyári iskola célja: intenzív (napi 8-9 óra) filozófiai
együttdolgozás és tanulás.
Szeretettel várjuk filozófiai programokban résztvevő, vagy a filozófia
iránt érdeklődő MAsok (4-5. évesek a régi rendszerben) és
doktoranduszok jelentkezését.
A nyári iskola 5 napos kötött programot jelent hétfőtől péntekig. A
hallgatók létszáma maximálisan 15, akik pályázás útján kerülnek be.
Ezen kívül négy instruktor segíti a munkát.
A jelentkezés az egyes munkanapok témájához intézett, az instruktorok
által kiadott olvasmányok (egy-egy napra vonatkozóan 50-60 oldal
magyar vagy idegennyelvű szöveg) alapján, kérdések megfogalmazásával
történik. 4 munkanap mindegyikéhez min. 8 kimunkált (tehát összesen
32, tematikusan csoportosított) kérdést és szakmai önéletrajzát kell a
jelentkezőnek 2009 június 15.-ig az alábbi emailcímre elküldeni,
ptefilnyar at gmail.com
A jelentkezés beküldött anyagainak figyelembevételével a nyári iskola
instruktorai választják ki a résztvevőket, akik erről május közepéig
értesülnek.
Program és játékszabályok:
Hétfőtől csütörtökig a munkanapok. Péntek konferencianap.
Munkanapok szerkezete :
   9-10h : A nap instruktorainak bevezető (state of art) előadása.
(Nyitott ülés)
   11-12.30 : A beküldött kérdések az instruktor strukturált
válaszai és ezek diszkussziója. (Zárt ülés)
12.30-13h : A délutáni csoportok megszervezése ; a legizgalmasabb
felmerült kérdések kiosztása 3 fős csoportok részére (melyek sosem
lehetnek ugyanazon tagokból szerveződőek a különböző napokon)
konszenzusos álláspontjukat írásban munkálják ki a délután első
felében.
   13-14.00h Ebédidő.
   14-16.00 Csoportmunkák, külön termekben, számítógépen
megszerkesztett 1-2 oldalas érvelt szöveg létrehozása.
   16-18.30 A csoportok szóvivője, projektoros kivetítés
segítségével, előadja a csoport érveit és támogatott álláspontját a
délelőtt végén gondjaikra bízott kérdést illetően (ettől csak kissé és
csak indokolással térhetnek el). Előadások max. 15 percesek és 15 perc
jut az általános diszkussziójukra. (Nyitott ülés)


2009-es instruktoraink és altémáink:
Hétfő: Demeter Tamás (MPIWG/MTA) - Önreprezentáció
	Olvasmányok:
	Daniel Dennett, 1998, "Szövegek, emberek és más készítmények
értelmezés" In: Az intencionalitás filozófiája, Osiris, 239-	264.
	Demeter Tamás, 2008, "Mentális fikcionalizmus: A központi gondolat",
In: Világosság 2008/11-12.
	Demeter Tamás, 2008, "Megértés és értékelés" In: Mentális
fikcionalizmus, Gondolat., 123-155.

Kedd: Tőzsér János (ELTE) - Önismeret és a gondolatok fenomenális karaktere
	Olvasmányok:
Pitt, David (2004) "The Phenomenology of Cognition Or What Is It Like
to Think That p?", in: Philosophy and Phenomenological Research. Vol.
LXIX, No 1, July, pp. 1-36
Terence Horgan and John Tienson (2002) "The Intentionality of
Phenomenology and the Phenomenology of Intentionality", in David
Chalmers (ed.) Philosophy of Mind, Oxford, NY: Oxford University
Press, pp. 520-33.

Szerda: Garai Zsolt (PTE) - Cselekvés és önismeret
	Olvasmányok:
	Lucy O'Brien, "On Knowing One's Own Actions", in: Self-Knowing
Agents.Oxford University Press 2007. 156-190.
Timothy Bayne, "Phenomenology and the Feeling of Doing: Wegner on the
Conscious Will", in: eds. S.Pockett, W.P.Banks, S.Gallagher, Does
Consciousness Cause Behavior? 169-185.
	Kevin Falvey, "Knowledge in Intention", in: Philosophical Studies 99
(2000) 21-44.
Csütörtök: Farkas Katalin (CEU) - A szubjektum nézőpontja
	Olvasmányok:
Heil, John 1988, "Privileged Access" Mind 47: 238-251
Rorty, Richard 1970, "Incorrigibility as the Mark of the Mental." In:
Journal of Philosophy 67: 329-424; a 406. oldal 2. bekezdésétől, "In
settling upon the mark of the mental..."
Farkas Katalin 2008 The Subject's Point of View. OUP Az 1. fejezet
4-6. szakasza, a 2. fejezet 1. es 3. szakasza (1.4,1.5,1.6,2.1,2.3
szakaszok.)


A munkanapok instruktorai a témában publikáló hazai filozófusok. A
nyári iskola témáján belüli, egyes munkanapokhoz kapcsolt altémákat és
az olvasmányokat az instruktorok jelölték ki aktuális kutatásaik
szerint és a nyári iskola főtémájának általános elővitelét szem előtt
tartva.
Konferencianap : péntek.
A résztvevő hallgatók erre a napra szerzőhármasokat alkotnak. Délután
15h-ig együtt dolgozhatnak 3-4 oldalas szabadon választott, de az
előző napok valamely témájához kapcsolódó (publikációs formai
kritériumokat is figyelembe vévő) prezentációjukon, amit 15h-tól
bemutatnak és megvédenek.
Szállás, étkezés, anyagiak :
Elsősorban az instruktoraink, másodsorban a doktoranduszok felmerülő
költségeit igyekszünk mérsékelni. A doktorandusz-résztvevők számára
saját intézményüknél és az országosan meglévő pályázási lehetőségekre
is felhívjuk a figyelmet. A pénteki napon sporteseményt tervezünk,
ezért kérünk sportos ruházatot is hozni. A szombati napra is maradni
tudóknak közös városnézést és este villányi pincelátogatást tervezünk.
Szervezők:
Garai Zsolt és Demeter Tamás
Kontaktus, információ, jelentkezés : ptefilnyar at gmail.com  A
jelentkezők számára megküldjük a részletes programot és a vonatkozó,
feldolgozandó szakirodalmakat elektronikus formában illetve értesítjük
őket felvételükről, és támogatási lehetőségeinkről.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: P?cs Fil Ny?riiskola 2009 ?nismeret.pdf
Type: application/pdf
Size: 138461 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20090417/8c6af72e/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list