[MaFLa] a Magyar Filozófiai Szemle felhívása

Ambrus Gergely h4512amb at helka.iif.hu
Mon Oct 12 18:13:19 CEST 2009


A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztőségének felhívása tanulmányok
közzétételére

Fókusztéma: filozófiai naturalizmus

 

 

 

A Magyar Filozófiai Szemle 2010-től megjelenő új számai részben vagy
egészükben egy-egy előre közzétett téma köré rendeződnek. A 2010/1. szám
fókuszában a filozófia naturalizmus áll. A naturalizmushoz való viszony
vízválasztó a mai filozófiában. Egyfelől, mint általános filozófiai
beállítódást sokan megkérdőjelezhetetlennek tartják; mások viszont éppen a
valódi filozófiai kérdések ignorálásának vagy félreértésének tekintik. De
mit is jelent valójában a naturalizmus, miről szól a naturalizmus vita ma? 

 

Első megközelítésben a naturalizmusnak van egy metafizikai és egy
módszertani eleme. Az előbbi, az ontológiai naturalizmus szerint a világban
nincsenek természetfeletti létezők, a természettörvények és a természeti
tények kimerítik a valóságot. A módszertani tézis szerint a filozófia és a
(természet)tudományok  módszerei és céljai lényegileg azonosak: mindkettő a
világ átfogó szintetikus elméletét kívánja kidolgozni, amelyet az empirikus
adatokkal összevetve ellenőriz. A különbség csak fokozati: a filozófia
általánosabb kérdésekkel foglalkozik, mint a tudományok, olyasfajtákkal,
hogy vannak-e univerzálék, vagy csak partikulárék, nem pedig olyanokkal,
hogy milyen elemi részecskék léteznek, vagy hogy az univerzum hány százaléka
sötét anyag. Ebből az általánosságból fakad az is, hogy a partikuláris
empirikus tények vagy elméletek nemigen döntőek a filozófiai elméletek
igazolásában. 

 

A mai analitikus filozófusok jellemzően elfogadják az ontológiai
naturalizmust, és a többség vélhetően a módszertani naturalizmust is. Úgy
vélik ugyanis, a tudományok eredményeinek elismerésével együtt kell járjon a
naturalizmus elfogadása. A fenomenológusok és a hermeneuták jó része viszont
határozottan elutasítja a naturalizmust, ontológiai és módszertani
formájában egyaránt, gyakran szcientizmussal, a filozófia valódi kérdései
iránti vaksággal vádolva a naturalistákat. A naturalizmusnak ugyanakkor az
analitikus táboron belül is vannak bírálói, akik úgy vélik, sokkal inkább
valamiféle ideologikus dogmáról, mintsem jól alátámasztott filozófiai
elméletről van szó: egyfelől az ontológiai naturalizmus ("minden létező
természeti") majdnem semmitmondóan általános, másfelől a természettudományok
nem is támasztják alá. A módszertani naturalizmus analitikus bírálói szerint
a filozófiának vannak önálló módszerei, elsősorban az a priori
fogalomelemzés, amit esetleg a tapasztalatok fenomenológiai vizsgálatával is
ki lehet egészíteni. 

 

A lap szerkesztői mindenesetre abból indulnak ki, hogy a naturalizmus
tartalmas nézet, amelyet számos aspektusból érdekes és fontos megvizsgálni,
és amellyel kapcsolatban nehezen kerülhető el az állásfoglalás. A következő
témákban várunk tanulmányokat: 

 

1. A naturalizmus fogalmának értelmezése és a naturalizmus története

 

2. Az ontológiai naturalizmus problémái 

2.1. Az elme naturalista értelmezése 

2.3. Naturalizmus és a modalitások

2.4. Naturalizmus és a matematika

2.5. Naturalizmus és a normatív tudományok (etika/társadalomfilozófia)

 

3.1. Módszertani naturalizmus: filozófia és tudomány

3.2. Módszertani naturalizmus: vallás és tudomány

 

4. A naturalizmus nem-analitikus bírálatai: naturalizmus és fenomenológia -
naturalizált fenomenológia?

 

A beérkezett tanulmányokat a szerkesztőség referáltatja. A beküldési
határidő: 2010. január 15.

 

A szerkesztőség: 

 

Ambrus Gergely

Mekis Péter

Mester Béla

Schmal Dániel

Ullmann Tamás

Valastyán Tamás

 

 

 

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20091012/5c5f294a/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MFSZ felh?v?s.doc
Type: application/msword
Size: 35328 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20091012/5c5f294a/attachment.doc>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list