[MaFLa] MTA_Filozofiai_Kutatointezete_November_2_11h

B éla Mester mester at webmail.phil-inst.hu
Thu Oct 29 19:41:35 CET 2009


Kedves Kollégák!

Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének szemináriumunkon a következő alkalommal, november 2-án, hétfőn de. 11h-kor az intézet Etele út 59-61. sz. alatti székhelyén, a könyvtárban (1. emelet)

Békés Vera:
Szülés-születés, test, lélek, nyelvzavar

című előadására kerül sor.

Az előadás összefoglalóját lásd alább

Üdvözlettel a szeminárium szervezője
Mester Béla
___________________________________________________
Az előadás a filozófiai értelemben vett test-lélek problémát egy talán szokatlan nézőpontból: a szülési-születési folyamat perspektívájából közelíti meg. 
Konkrétabb kiindulópontként, a modern klinikán zajló szüléseknek azt a szakaszát választom, amikor ?már feltétlenül előkerítik az orvost?, aki, amikor elérkezettnek ítéli az időt, felszólítja a vajúdó nőt a kitolás megkezdésére. Erről, az ún. 'második szak'-ról (a kitolási szakról) szembetűnően jóval kevesebb mondanivalója van az orvosi szakirodalomnak, mint a szülés korábbi és a következő fázisairól, holott ez a folyamat gyakran elhúzódik, sőt, el is akadhat. A legsúlyosabb gond az, hogy a szülést levezető orvos, aki a szaktudás birtokosa - egy sajátos "félreértés" következtében anatómiai értelemben rossz utasítással a szülő nő tolási nyomását a szó szoros értelmében tévútra vezéreli! Már ennek a - görögöktől örökölt - anatómiai tudás-hiánynak a kimutatása sem könnyű. Ugyanis nem a hiány a vonatkozó pontos kifejezés, hanem sokkal inkább valamiféle bizonytalanság. Az orvosi tankönyvek idevágó részeinek valamint a szülőknek szóló orvosi felvilágosító könyvek szövegelemzése során egy igen jellegzetes és tanulságos "nyelvzavarra" bukkanhatunk, amely kucsot adhat a probléma tudásszociológiai megközelítéséhez. 

A "nyelvzavar" kiküszöbölése egyáltalán nem könnyű, mert a probléma maga óhatatlanul érinti a társadalom és a kultúra szinte összes tabu témáját. Mondhatni: ebben a 'második szak'-ban koncentrált formában jelentkezik civilizációnk testtel és lélekkel, a róluk való tudással és az értük való felelősséggel kapcsolatos szinte valamennyi problémája. Eből a pontból kiindulva nagyon sok irányba folytatható a kutatás. Jelen előadásban azokat a ritkán tudatosított görög-római és zsidó-keresztény kulturális gyökereket tekintem át, amelyekből az uralkodó európai születésfelfogás kialakult, s amelynek megszilárdult egyes dogmái különös - és olykor igen szerencsétlen - reflexként tudattalanul megőrződtek a mai modern orvosi gyakorlatban.

_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/maflaMore information about the MaFLa mailing list