[MaFLa] új szám + felhívás

Elpis Szerkesztőség filoszerk at gmail.com
Sun Nov 8 14:58:35 CET 2009


Az Elpis 5. számának tartalmából:

FARKAS TAMÁS: Descartes és a test-lélek együttműködés. A karteziánus
dualizmus végső erőpróbája
KÉKEDI BÁLINT: Descartes és Arnauld az ideákban fellelhető materiális
hamisságról
SÓLYOM FLÓRA: A gyökeres rossztól egy morális antropológia felé
SZECSŐDY KRISTÓF: Folyamatosságok Wittgenstein műveiben
ZÁGONI RITA: Fatalizmus vagy tervezés - Hayek kulturális evolúciós elméletei
ZIEGLER ZSOLT: Morális felelősség és az alternatív lehetőségek elve - a
Frankfurt-típusú példák

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Felhívás*Az *Elpis *folyóirat szerkesztősége publikációs lehetőséget kínál a magyar
egyetemek filozófia szakos hallgatói és doktoranduszai részére. Lapunk
következő számában is olyan munkákat kívánunk megjelentetni, melyek az
önálló gondolkodás igényével, illetve a releváns hazai és külföldi
szakirodalom feldolgozásával közelítenek meg filozófiai problémákat. A
beérkező dolgozatok közül szerkesztőbizottságunk válogatja ki a publikálásra
kerülő írásokat, előnyben részesítve a graduális képzésben részt vevő
hallgatók munkáit. Emellett örömmel fogadunk frissen megjelent filozófiai
témájú könyvekről írt recenziókat is.*Feltételek*

* A pályamű leadásának határideje: 2010. március 1.

* Csak olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és
nincs más folyóiratnál publikálás alatt.

* Terjedelem: minimum 40 000, maximum 80 000 leütés. (Recenziók esetén maximum
20 000 leütés.)

* Formai feltételek: tagolt, világos, magyar nyelven és érthetően
megfogalmazott írásokat várunk, áttekinthető gondolatmenetekkel.

* A szám nem tematikus és a filozófia minden területéről szívesen fogadunk
munkákat.

* A dolgozatokat kérjük elektronikus úton jutassák el hozzánk a
filoszerk at gmail.com címre, word formátumban.

* A hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai
követelmények elérhetőek a weboldalunkon (
http://www.elpis.hu/elpis_formai.pdf).A beérkezett munkák elbírálása után a szerkesztőség mindenkit értesít
döntéséről. A szerkesztőség fenntartja a jogot a cikkek előzetesen
megbeszélt megjelentetési idejének módosítására.Jó munkát kívánunk!http://www.elpis.hu/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20091108/a2962075/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: elpis7felhivas.pdf
Type: application/pdf
Size: 51124 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20091108/a2962075/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list