[MaFLa] könyv- és folyóiratbemutató

Péter Varga varga at webmail.phil-inst.hu
Mon Dec 14 18:25:06 CET 2009


Tisztelt Kollégák!

2009. dec. 17-én (csütörtökön) este 20:30-kor kerül sor a
Kossuth-Klubban (Budapest, Múzeum u. 7.) a Varga Péter András - Zuh
Deodáth (szerk.): "Husserl és a Logikai vizsgálódások.
Ismeretfilozófia és fenomenológiai filozófia" (L'Harmattan kiadó,
Budapest, 2009) c. könyv bemutatójára. A bemutató alatt lehetőség
nyílik a kötet megvásárlására.

A könyvbemutatóval egybekötve mutatkozik be  a Magyar Fenomenológiai
Egyesület Aspecto c. folyóiratának új száma, valamint a Kellék c.
folyóirat 36. száma, melynek témája az intencionalitás.

A bemutató a Husserl-konferencia (2009. dec. 17-18., Budapest, ELTE
BTK "I". ép. 228. "Bence György" terem) kísérőprogramja. (A
konferencia részletes programja a husserlkonferencia.phil-inst.hu
honlapon található.)

A "Husserl és a Logikai vizsgálódások. Ismeretfilozófia és
fenomenológiai filozófia" c. kötet borítója és fülszövege a levélhez
csatolt képen olvasható. A kötet tartalma:

Varga Péter András - Zuh Deodáth: Bevezető

I. Szemelvények
Edmund Husserl: Logikai vizsgálódások. V. vizsgálódás. Az
intencionális élményekről és azok "tartalmairól" (1. §, 8-9. §, 11. §,
12. b) §, 14. §, 16. §, 20. §, Melléklet)
Edmund Husserl: Logikai vizsgálódások. VI. vizsgálódás. Az ismeret
fenomenológiai tisztázásának elemei (Bevezetés, 1-8. §, 40-48. §)
Edmund Husserl: Önismertető
Edmund Husserl: Formális és transzcendentális logika. 27. §. A
formális ontológia ideájának bevezetése a Logikai vizsgálódásokban

II. Kommentár
Dieter Lohmar: Kategoriális szemlélet (A VI. Logikai vizsgálódás
40-66. §§ értelmezéséhez)

III. Értelmezések és perspektívák
Bacsó Béla: Fenomén és nyelv kérdéséhez (Husserl és Derrida)
Schwendtner Tibor: A kategoriális szemlélet és a létkérdés. Néhány
megfontolás a Logikai vizsgálódások heideggeri recepciójához
Vajda Mihály: Mi a fenomenológia?
Tőzsér János: Az intencionális állapotok szerkezete
Ullmann Tamás: Husserl és Kant
Jani Anna: A fenomenológiai mozgalom korai szakasza
Varga Péter András: A Logikai vizsgálódások filozófiai álláspontja és
annak átalakulása
a mű első kiadását követően
Zuh Deodáth: Husserl kései kísérletei korábbi műveinek értelmezésére
(Egy példa a Formális és transzcendentális logika kapcsán)

Szerzőinkről
Tájékoztató bibliográfia

Az Aspecto c. folyóirat új számának tartalma:

Farkas Henrik: Vágy, esetlegesség, szükségszerűség
Boros Gábor: Törekvés, vágy, kívánság
Bakonyi Pál: Az ösztönösség fenomenológiája
Szabó Zsigmond: A libidó antinómiája és a teremtő vágy
Cziszter Kálmán: Az erósz fogalma Platónnál
Rosta Kosztasz: Danaida-sors
Takács Ádám: Megismerni és tapasztalni: az intencionalitás két
modellje Husserlnél
Schwendtner Tibor: Egzisztencia és térbeliség A perben
Vermes Katalin: Multimodalitás és sensus communis
Deczki Sarolta: A másiktól tanulni
valamint Marosán Bence, Bartók Imre, Pöntör Jenő és Hargitai András recenziói

Minden érdeklődöt várunk!

Üdvözlettel,

a konferencia szervezőbizottsága:

Varga Péter András
Zuh Deodáth
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Husserl_Logikai_vizsgalodasok_borito.pdf
Type: application/pdf
Size: 495160 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20091214/7904b08c/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list