[MaFLa] fenomenologia_muhely_februar

Fenomenológiai Egyesület info at fenomenologia.hu
Mon Feb 25 17:23:28 CET 2008


A korábban meghirdetettektől eltérően Ullmann Tamás előadására a Műhelyben
egy későbbi időpontban kerül sor. Változott a februári Műhely időpontja
is. 2008. március 6-án, csütörtökön, 18 órai kezdettel Rónai András tart
vitaindítót "Tanulhat-e egy fenomenológus másoktól?" címmel az ELTE BTK
Filozófia Intézet Bence termében.

A vitaindító absztraktja:

"Egy filozofálási módot szokás azzal jellemezni, hogy milyen módszereket,
érvelési módokat tekint legitimnek, milyen kritikai eszközöket ad a
filozófus kezébe. Ugyanennyire jellemző azonban az a ritkábban vizsgált
kérdés is, hogy egy iskola vagy módszer követői hogyan tanulhatnak más
filozófusoktól (legyenek akár az adott „mozgalom” tagjai  vagy sem).

A fenomenológia azonban mintha ma nem adna egyértelmű választ e kérdésre.
Amennyiben persze létezne módszer, amely megfelelően alkalmazva biztos
eredményekre vezet, annyiban minden rendben volna: mások legfeljebb a
módszerbe vezethetnek be minket, és azon túl azokon a területeken kell
dolgoznunk, ahol még nem születtek biztos eredmények, miközben persze
építhetünk ezekre.

Ha azonban már nem hiszünk ilyen módszer létezésében, akkor hogyan
egyeztethetjük össze a tapasztalat és szigorúan csak a tapasztalat
elemzését azzal, hogy mások „szavaiból” tanulunk? Vajon más filozófusok
gondolatainak tanulmányozása nem minősül-e pusztán előtanulmánynak,
agytornának, amelyről, mihelyt a tapasztalat elfogulatlan leírása, a
valóban fenomenológiai munka megkezdődik, el kell feledkeznünk (zárójelbe
kell tennünk)? Másfelől: ha beeresztjük a fenomenológiába annak
lehetőségét, hogy tanuljunk másoktól, akkor nem jutunk-e szükségképpen a
hermeneutikához? Megőrizheti-e a fenomenológia lényegi jellemzőit,
miközben megengedi a tanulás, vagy ezzel összefüggésben a fenomenológiai
tévedés (vagy akár féligazság) lehetőségét?

Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket egy önmagára, filozofálásának
módjára, feltételeire reflektáló fenomenológusnak fel kell tennie – és nem
tűnik úgy, hogy akár jól körvonalazott válaszaink volnának rájuk.
Vitaindító előadásom pusztán az első lépést kívánja megtenni: e kérdések
artikulálására vállalkozik."
More information about the MaFLa mailing list