[MaFLa] konferenciafelhivas - tudomány határai - a tudomány a nyilvánosságban - tudomány az oktatásban

Zemplen Gabor Aron zemplen at hps.elte.hu
Thu Apr 3 16:07:23 CEST 2008


Kedves Listatagok,
elnézést az esetleges többszöri postázásért! Kérjük olvassák es
terjesszék!

CFP: Határmunkálatok a tudományban és a publikus tudományfelfogás,

valamint a

Tudománytörténet és tudományfilozófia a tudományos oktatásban. EU 7. kp.
Magyarországi első nemzeti találkozója


A felhivas  szövege .pdf formátumban itt:
http://www.filozofia.bme.hu/~zemplen/demark2008_felhivas.pdf

A felhivas szövege:

A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszéke, az ELTE Tudománytörténet és
Tudományfilozófia Tanszéke és az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiuma

2 napos műhelykonferenciát szervez

Határmunkálatok a tudományban és a publikus tudományfelfogás címmel.

A konferencia időpontja: 2008. május 29.30.

Helyszíne: ELTE TTK Lágymányosi Campus, H.1117 Pázmány Péter sétány 1/a.

A konferencia célja, hogy közös fórumot teremtsen azon hazai kutatók
számára, akik kiemelkedő figyelmet szentelnek a címben foglalt témáknak,
és kutatási eredményekkel rendelkeznek az érintett területeken. A
.határmunkálatok. fogalmát Thomas F. Gieryn tudományszociológus vezette be
annak a tevékenységnek a jellemzésére, amellyel a tudósok vagy más
érdekcsoportok olyan színben jellemzik a tudományt, amely saját
tevékenységüket kedvezően, a rivális érdekcsoport tevékenységét pedig
kedvezőtlenül állítja be a közönség szemében. Mivel a közönség a szélesebb
társadalom, beleértve a releváns döntéshozó csoportokat, a tét a tudomány
publikus képének transzformációja, és így elengedhetetlen, hogy a téma
tárgyalása érintse a tudomány és a laikus társadalom közti viszony és a
laikusok tudományképének problémáját. Ezekkel a kérdésekkel célzottan
foglalkozik a Replika című folyóirat 2006. októberi számában található
tematikus blokk, ám mindezidáig nem történt kísérlet a releváns hazai
kutatások egybegyűjtésére, egy ezek közti párbeszéd megindítására.
Ezt a hiányt kívánjuk pótolni egy olyan társadalmi helyzetben, amikor a
tudományosság jellegének és hatókörének problémája lépten-nyomon felbukkan
- implicit vagy explicit módon - a tudományos ismeretterjesztésben, a
média különböző fórumain, az oktatásban és a mindennapi műveltségben.

A konferenciára május 4-ig lehet jelentkezni a
tudomany.es.bizalom at gmail.com címen. A jelentkezés tartalmazza a név és
affiliáció mellett az előadás címét és egy egyoldalas kivonatát (300-500
szó). A jelentkezéseket a szervezők mérlegelik és május 13.ig döntenek az
elfogadásról. A legfontosabb előadások írott verziójának megjelentetésére
nyomtatott fórumot kívánunk biztosítani.

A szervezők

Hordósy Rita (ELTE TÁTK)
Kutrovátz Gábor (ELTE TTK)
Láng Benedek (BME GTK)
Zemplén Gábor (BME GTK)

A konferenciát az OTKA és
az NKFP támogatja


A műhelykonferenciához kapcsolódóan az EU 7. keretprogramjának

"Tudománytörténet és tudományfilozófia a tudományos oktatásban"
címmel elnyert pályázatának (History and Philosophy in Science Teaching,
HIPST) első nemzeti találkozója lesz 2008. május 31.én.


A találkozó célja azon érdekcsoportok és személyek kommunikációjának
könnyítése és koordinálása, akik céljuknak tekintik a diákok tudományról
alkotott nézeteinek adekvátabbá tételét, a kritikai és reflexív
gondolkodás képességének fejlesztését, valamint a filozófiai és történelmi
ismeretanyag - a jelenleginél meghatározóbb szerepű - beépítését a
természettudományok oktatásába. Várunk minden olyan szervezetet, tanárt,
kurátort vagy más személyt, aki a két éves tervezett tananyagfejlesztés és
tesztelés iránt érdeklődik.
Az első nemzeti találkozó célja ismerkedés egymással és a HIPST projekttel
(valamint más, hasonló projektekkel) és a hazai helyzet feltárása. A
nemzeti találkozóra jelentkezni a tudomany.es.bizalom at gmail.com címen
lehet május 12-ig. Nagy segítséget nyújt, ha a résztvevő felek el tudják
küldeni motivációikat, az általuk látott lehetőségeket (akár a már működő
projektek adatait, akár az intézményi lehetőségeket) és korlátokat. A
találkozón a kölcsönös (kb. 10 perces) bemutatkozás után megpróbáljuk
megtalálni azokat a közös pontokat, ahol a következő években együtt tudunk
dolgozni a tudományos oktatás új alternatíváinak kidolgozásában.


Tisztelettel,

zemplen gaborGábor A. Zemplén, PhD

Budapest University of Technology and Economics

Department of Philosophy and History of Science

Budapest, Hungary H-1111 Stoczek u. 2-4 fsz.1.

Tel: (36 1) 463 1041 Fax: (36 1) 463 1042

http://hps.elte.hu/~zemplen

More information about the MaFLa mailing list