Szabad Változók negyedik szám (ajánló)

Bárány Tibor barany.tibor at gmail.com
Mon Apr 2 11:13:27 CEST 2007


Megjelent a Szabad Változók internetes folyóirat (http://www.szv.hu)
negyedik száma.


A tartalomból:

Kenéz László a performatív vizualitásról,

Márton Miklós a direkt referenciáról,

Eszes Boldizsár a tudományos definíciókról,

Kálmán László a nyelvészet holisztikus szemléletéről,

Gyarmathy Zsófia a fonetikai fonológiáról,

Margócsy István a magyar irodalom filozófiátlanságának téziséről,

Mester Béla a „költőiség" vádjáról a XIX. század magyar filozófiai vitáiban,

Kállay Géza a filozófia és az irodalom viszonyáról,

beszélgetés Sorin Antohival,

párhuzamos beszélgetés Mario Biagiolival és James Lennox-szal,

Bezeczky Gábor egy Ricoeur-kötet fordításáról,

Laczó Ferenc Raymond Aron, Eric Hobsbawm és Kornai János önéletrajzi
köteteiről,

Vári György Alexa Károly tanulmányáról.És még: vitafórumok, a Szabad Változók Egyesület tagjainak blogjai,
tudományos és kulturális hírek.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20070402/06e36a3e/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list