No subject

laczkos at bibl.u-szeged.hu laczkos at bibl.u-szeged.hu
Mon May 7 09:57:17 CEST 2007A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG,
AZ SZTE BTK FILOZÓFIA TANSZÉKE
ÉS AZ MTA SZEGEDI BIZOTTSÁGA


Tisztelettel meghívja Önt a

LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ (6.)

című, 
évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat 
hatodik rendezvényére, 
a Magyar Filozófiai Társaság hagyományos nagyrendezvényére,
amelynek témája:


A GYŰLÖLET

A konferenciára 2007. május 10-11-én (csütörtök-péntek) kerül sor Szegeden 
az MTA SZAB Székházában – (Somogyi Béla u. 7.)


A KONFERENCIA ELSŐ NAPJÁNAK PROGRAMJA

 9.30	Megnyitó: CSEJTEI DEZSŐ 

elnök: Csejtei Dezső
9.40	DÉKÁNY ANDRÁS (Szeged)		A gyűlölet mint mozzanat Jean-Paul 
         Sartre erkölcsi 	világmagyarázatában
10.10	LOSONCZ ALPÁR (Temerin)		Gyűlöljük-e ellenségeinket? A reflexív 
gyűlölet és azellenség fogalmának összefüggéséről
10.40							Vita
10.50							Kávészünet

elnök: Dékány András
11.00	BALÁZS GÁBOR (Budapest)	    "Ne gyűlöljem e gyülölőidet, 
Örökkévaló?"(Zsolt 139,21) - a gyűlölet ambivalenciájának története a 
zsidó filozófiában
11.20	BOROS ISTVÁN (Vác)		Istengyűlölet – embergyűlölet a 
keresztény ókorban
11.40	SIMON JÓZSEF (Szeged)		Reneszánsz válaszok a gyűlöletre. 
Ficino és Machiavelli
12.00							Vita
12.10							Kávészünet

  	elnök: Losoncz Alpár
12.30	VERESS KÁROLY (Kolozsvár)	A gyűlölet-beszéd
12.50  GAUSZ ANDRÁS (Szeged)		A szőnyeg szélére állított és a 
megdicsőült gyűlölet
13.10 	LOBOCZKY JÁNOS	 (Eger)		Szeretet és gyűlölet Mozart 
Varázsfuvolájában, avagy Gadamer és az opera problémája
13.30							Vita
13.40							EBÉD		
		

elnök: Valastyán Tamás
15.00	KISS ENDRE (Budapest)		Gyűlölet és individuáció
15.20	ULLMANN TAMÁS (Budapest)	A gyűlölet és az örök visszatérés
15.40	VÁRADI PÉTER (Budapest)		Gyűlölet és negativitás Nietzschénél
16.00 	PÓLIK JÓZSEF (Eger)		"Színészek ezek mind..."
Friedrich Nietzsche és Jacques-Louis David Platón-képéről
16.20							Vita
16.30							Kávészünet

elnök: Mester Béla
16.40 	FÖLDESI TAMÁS (Budapest)		A gyűlölet és a jog
17.00	BARACS GABRIELLA (Hódmezővásárhely) A gyűlölet síkjai Jézus 
szenvedéstörténetében	
17.20 	MÁTÉ ZSUZSA (Szeged) 			Filozófiai reflexiók – a 
későromantikus poeta philosophus – Madách Imre ember- és világgyűlöletéről
17.40							Vita
17.50							Kávészünet

elnök: Egyed Péter
18.00 PATÓ ATTILA (Szeged)		A gyűlölet tárgya, a gyűlölet célja
18.20 KRÉMER SÁNDOR (Szeged)		Richard Rorty a művészi kegyetlenségről
18.40 DANKA ISTVÁN (Budapest) 		Miért szülne a szeretet gyűlöletet? 
Kritikai megjegyzések Rorty szolidaritás- és etnocentrizmus-fogalmához
19.00							Vita
19.10							Kávészünet
						

19.30 				 Filozófiai Műhelyek II.	
               Az SZTE BTK Filozófia Tanszék
20.00               ÁLLÓFOGADÁS / VACSORA


A KONFERENCIA MÁSODIK NAPJÁNAK PROGRAMJA

elnök: Laczkó Sándor 
 9.30	BACSÓ BÉLA (Budapest)			Max Scheler a gyűlöletről
10.00  FEHÉR M. ISTVÁN	(Budapest) 		Gyűlölet mint rezignáció és 
rabság. A másokkal való viszonyok Sartre filozófiai és irodalmi műveiben
10.30	GYENGE ZOLTÁN (Szeged)		Gyűlölet, utálat és megvetés
11.00							Vita
11.10							Kávészünet

elnök: Bacsó Béla
11.20	GELENCZEY-MIHÁLTZ ALIRÁN	 (Budapest) A kozmikus gyűlölet 
örvényében. Empedoklész kozmológiája és antropológiája
11.40	EGYED PÉTER (Kolozsvár)			A gyűlölet egyetemessége?
12.00	MESTER BÉLA (Budapest)			„Gyűlölni a bűnt és szeretni 
az erényt.”
12.20							Vita
12.30							Kávészünet

elnök: Laczkó Sándor
12.40	TORONYAI GÁBOR (Budapest)	Öngyűlölet és felebaráti szeretet
13.00	UNGVÁRI-ZRÍNYI IMRE (Marosvásárhely) A gyűlölet mint morális 
alaptendencia
13.20  GARACZI IMRE (Veszprém)		Hogyan lettem a marxizmus hatására 
indián törzsfőnök? A gyűlöletkultúra természetrajza
13.40  VALASTYÁN TAMÁS (Debrecen) 	Variációk gyűlöletre. (Miért gyűlölte 
Platón a költőket, s miért gyűlölte Nietzsche Platónt?) 
14.00                         	Vita
14.15							ZÁRSZÓ 
14.30							EBÉD A HALÁSZCSÁRDÁBAN----------------------------------------------------
SZTE Egyetemi Könyvtár - http://www.bibl.u-szeged.hu
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/

____________________________________________________
MAFLA - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://philosophy.elte.hu/mafla.html
More information about the MaFLa mailing list