[MaFLa] Bence György emlékkonferencia-felhívás

Pogonyi Szabolcs pogonyi at metazin.hu
Sun Oct 21 09:53:59 CEST 2007


KONFERENCIAFELHÍVÁS

A Politikai Filozófia Alapítvány (POFA), valamint az ELTE BTK Filozófiai 
Intézete emlékkonferenciát szervez Bence György emlékére "Politikai 
filozófia és politika" címmel.

Bence György az elmúlt években elsősorban a huszadik századi politikai 
eszmetörténettel foglalkozott. Kurzusain, előadásain és tanulmányaiban a 
politika és politikai filozófia összefüggéseit vizsgálta. 2007-ben megjelent 
posztumusz tanulmánykötetének (Politikai - filozófiai tanulmányok 1990-2006, 
L'Harmattan Kiadó) előszavához írt vázlataiban ezt a kérdést jelöli meg a 
rezsimváltás utáni kutatásainak központi kérdéseként.

2005 májusában a Mindentudás Egyetemén tartott előadásának bevezetőjében így 
fogalmazott:

"Az utolsó harminc évben virágzó akadémiai diszciplínává vált politikai 
filozófia mintegy felülről tekint a politikára. Ezért nem sokat tud kezdeni 
azzal a jelenséggel, hogy a közvélemény szemében a politika gyanús 
vállalkozás, a politikus kétes figura. De létezik egy olyan politikai 
filozófia is, amely magából a politikai életből, a politikától 
elválaszthatatlan konfliktusokból indul ki. Ennek az irányzatnak a 
kulcsszava a 'politikum'. A politika nem csak a gazdasági és társadalmi 
érdekek, a morális és ideológiai célok megvalósításának eszköze. Saját célja 
és méltósága van, mely nem kevésbé fontos, mint azok a célok, melyeknek alá 
szokták rendelni. Sőt, vannak olyan gondolkodók, akik a 'politikum'-ról 
beszélvén egyenesen azt akarják mondani, hogy a politika fölötte áll 
mindezeknek a céloknak. A 'politikum' filozófiája nem veszélytelen. De 
mindenképp van egy előnye: szembenéz azokkal a veszélyekkel, amelyeket az 
akadémiai politikai filozófia főárama elkerül."

A politikum sajátosságára vonatkozó vizsgálódásai kiindulópontjául Hannah 
Arendt, Carl Schmitt, Leo Strauss, Eric Vogelin és Isaiah Berlin művei 
szolgáltak.

Az emlékkonferencián olyan előadásokkal szeretnénk emlékezni Bence Györgyre, 
amelyek szorosan kötődnek pályájának utolsó szakaszához. Ezért olyan 
absztraktokat várunk, amelyek a Mindentudás Egyetemén megfogalmazott fenti 
gondolathoz, és a doktori kurzusain is tárgyalt szerzőkhöz és/vagy az alábbi 
témákhoz kapcsolódnak.

Politika és politikai filozófia viszonya

Totalitarizmus

A politikum sajátossága

A forradalom elmélete

A rezsimváltás politikai filozófiája

Politikai igazságtétel

Politikai ítéletalkotás

Politikai ideológiák

Értékpluralizmus

Politikai teológia

Politikai eszme- és fogalomtörténet

Lényegüknél fogva vitatott fogalmak

A konferencia időpontja: 2007. december 7.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Filozófia Intézet, Múzeum krt. 4/i. 
épület, Bence György terem

A Phronesis folyóirat a konferencián elhangzott előadások írásos 
változataiból válogatást közöl.

A jelentkezés határideje: 2007. november 5.

A 10-20 soros absztraktokat a bencekonferencia at metazin.hu címre várjuk._______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/maflaMore information about the MaFLa mailing list