[MaFLa] Szubsztancia. Történeti megközelítések

Laszlo E. Szabo leszabo at philosophy.elte.hu
Mon Oct 8 12:01:03 CEST 2007


Szubsztancia. Történeti megközelítések

Konferencia a PPKE BTK Fil. Int. szervezésében,
Piliscsaba,
Stephaneum, Pázmány terem
2007 október 12.

       Program

9.00-9.30 - Bodnár István (ELTE BTK), Létező és létezés
      Parmenidésznél.
9.30-9.45 - vita

9.45-10.15 - Bene László (ELTE BTK), Az aktualitás
       elsődlegessége Arisztotelésznél.
10.15-10.30 - vita

10.30-10.45 - szünet

10.45-11.15 - Lautner Péter (PPKE BTK), A Kategóriák
       ontológiája a késő antik kommentárokban.
11.15-11.30 - vita

11.30-12.00 - Geréby György (CEU), Miért van éppen tíz
       kategória? Egy redukciós probléma a
       skolasztikában 1250 és 1350 között.
12.00-12.15 - vita

12.15-13.15 - szünet

13.15-13.45 - Borbély Gábor (MTA Fil. Int.), A
       kategóriák redukciója a XIV. század
       elején.
13.45-14.00 - vita

14.00-14.30 - Ruzsa Ferenc (ELTE BTK), A szubsztancia-
       fogalom kálváriája Indiában.
14.30-14.45 - vita

14.45-15.00 - szünet

15.00-15.30 - Schmal Dániel (PPKE BTK), A descartes-i
       szubsztanciák és az intencionalitás
       problémája a kartezianizmus korában.
15.30-15.45 - vita

15.45-16.15 - Forrai Gábor (ME BTK), Locke az általában
       vett szubsztanciáról.
16.15-16.30 - vita

16.30-16.45 - szünet

16.45-17.15 - Szegedi Nóra (ME BTK), A szubsztancia és
       a tárgytapasztalat Kantnál.
17.15-17.30 - vita

17.30-18.00 - Huoranszki Ferenc (CEU), Szubsztancia és
       változás.
18.00-18.15 - vita

Mellékletben küldjük az absztraktokat is tartalmazó
programto, további absztraktok elérhetők lesznek a PPKE
BTK honlpján.

Mindenkit szeretettel várunk.

Lautner Péter-- 
L a s z l o  E.  S z a b o
Department of Logic, Institute of Philosophy
Faculty of Humanities, Eotvos University, Budapest
http://philosophy.elte.hu/leszabo

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SzubsztanciaProgram.doc
Type: application/msword
Size: 49664 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20071008/647a8eeb/attachment.doc>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list